MEdesign.sk

Profil 

U nás v MEdesign vás nezavalíme množstvom skratiek a pre vás cudzích slov. Našim cieľom je pomôcť vám a vášmu biznisu rásť. Radi sa púšťame do nových výziev, neprebádaných vôd a hľadáme riešenia tam, kde to iní už dávno vzdali. Pracujeme poctivo, kvalitne a zodpovedne. Ak potrebujete spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže plávať v neznámych internetových vodách, obráťte sa na nás. Radi vám pomôžeme pri nastavovaní a optimalizácii kampaní prostredníctvom Mergada (ale aj s čímkoľvek iným, čo sa týka vášho online podnikania).

Certifikovaní odborníci

Martin Viglaš

Kontakty

+421 902 058 464
info@medesign.sk
https://medesign.sk

Agentúre bola certifikácia udelená 18.05.2020