Detailnejší prehľad stratégií s novou podstránkou Bidding Fox

Náš lišiak je neúnavný frajer. Bez oddychu pracuje na vylepšeniach, ktoré vám pomôžu uľahčiť správu vašich biddovacích stratégií. Ďalšou vychytávkou, ktorou sa vám dnes môže pochváliť, je pridanie novej stránky, umožňujúcej detailný náhľad do každej z vami vytvorených stratégií.

Stránka Detail stratégie

V ponuke stránok aplikácie Bidding Fox teraz po novom nájdete stránku Detail stratégie, slúžiacu na podrobnú orientáciu vo vašich stratégiách. Všetky dôležité analytické dáta tak teraz môžete mať kedykoľvek na očiach.

A aké informácie vám jej jednotlivé atribúty poskytnú?

  • V hornej ľavej časti je vidieť, ako je stratégia nastavená. (obr. 1)
  • Upraviť ju je možné cez preklik pod prehľadom. (bod 1)
  • Možnosť jej pozastavenia nájdete vpravo hore. (bod 2)
Obr. 1

Vpravo pod zoznamom výberov, na ktoré sa stratégia aplikuje, je ukazovateľ, koľko produktov z koľko spĺňa nastavený cieľ. (obr. 2)

Obr. 2

Po prehľadnom nastavení nájdete prvé „čísla“ nesúce informácie o predchádzajúcom dni. Tieto dáta vám ukážu, na koľko produktov sa stratégia uplatňovala, koľko bolo preklikov, koľko stáli, čo priniesli, atď. (obr. 3) Niektoré z metrík (napr. počet preklikov) sú rozkliknuteľné. Umožnia vám tak zistiť, ktoré produkty mali najväčší počet preklikov a naopak. Pre lepší prehľad tu nájdete tiež histogram. (obr.4)

Obr. 3
Obr. 4

Pod denným prehľadom následuje prehľad s obsiahlejšou históriou (za posledný týždeň, 14 dní a mesiac). Tento prehľad obsahuje sumy/ priemery daných metrík, grafy a tiež tabuľku po dňoch pre lepšiu spätnú kontrolu. Zobrazené dáta je možné naviac meniť kliknutím na zdroj dát, ktoré chcete sledovať. (obr.5) Dáta sa tak zmenia nie len v grafoch, ale aj v tabuľke. Vďaka tabuľke s históriou napríklad ľahko odhalíte, že vám niektorý deň vypadli produkty oproti bežnému stavu. (obr.6)

Obr. 5
Obr. 6

K stratégiám sa viaže ešte jedna novinka. Na hlavnej strane odteraz nájdete rýchly prehľad výsledkov. (obr. 7) Ten obsahuje niekoľko stĺpcov. Prvé dva ukazujú, koľko produktov spadlo do stratégie pri poslednom biddingu a aký je priemer nastaveného CPC. Ďalšie stĺpce sú napr. obrat, či prekliky. Informácie nesú dáta za posledných 30 dní.

Obr. 7

Vznik stránky Detail stratégie je ďalší hodnotný upgrade. Ak máte nejakú otázku, mrknite na naše fórum. Možno tam už nájdete odpoveď.

Pridať nový komentár