Nájdite a odstráňte duplicitné produkty pomocou Mergada

K zastaveniu inzercie na cenových porovnávačoch vedú rôzne dôvody. Jedným z tých častých je výskyt duplicitných hodnôt vo feede. Vyhnite sa výpadkom inzercie kvôli duplicitám. Pomocou tohto návodu ich v Mergade dokážete ľahko nájsť a odstrániť.

Ako nájsť duplicitné hodnoty

V Mergade je možné nájsť duplicitné produkty takto:

 1. Na stránke Elementy vyberte element, v ktorom sú duplicity (napr. PRODUCTNAME, EAN, či iný) a kliknite na výpis hodnôt.
 2. Na stránke s hodnotami elementov kliknite postupne 2x na názov stĺpcu Počet výskytov pre zoradenie počtu výskytov zostupne. Ak sú v elemente duplicitné hodnoty, majú počet výskytov väčší než 1.
Príklad nájdených duplicitných EAN kódov.

A čo ďalej?

Potom, čo duplicitné produkty nájdete, máte na výber z dvoch možností. Môžete buď vybrať ľahšiu variantu, ktorou je úplné odstránenie všetkých takýchto produktov z feedu, alebo si dať trochu práce naviac a z feedu odstrániť iba duplicity – takže jeden výskyt vo feede zostane.

Úplné odstránenie takýchto produktov z feedu

 1. Na každom riadku je na pravej strane ikonka pre možnosť vypísania produktov s danou hodnotou, ktoré vedie na stránku Produkty s automaticky vytvoreným výberom. Ak by sa taký výber hodil, môžete ho rovno uložiť. Ak je duplicít len pár, stačí pre ďalšie duplicitné produkty postup zopakovať a pokračovať bodom 5 nižšie.
 2. Ak je duplicitných položiek veľa a nie je žiadúce vytvárať výbery po jednom (z jednotlivých riadkov) je najlepší spôsob:
 3. Kliknutím na Stiahnuť CSV vyexportovať hodnoty do CSV. Následne otvoriť v Exceli (Calcu a pod.) a najskôr zoradiť podľa stĺpca count s počtom výskytu – vďaka tomu budú duplicitné hodnoty na riadkoch pekne pod sebou.
 4. Potom označíte a do clipboardu si skopírujete časť stĺpcu content s duplicitnými hodnotami.
 5. V Mergade na stránke Produkty vytvoríte výber pre element, v ktorom ste duplicity hľadali (teda napr. PRODUCTNAME, EAN, atď.) s podmienkou je obsiahnutý vo výpočte a do poľa pre hodnotu vložíte riadky z clipboardu.
 6. Výber si uložíte a následne pravidlom typu skryť produkt také produkty skryjete.

Odstránenie duplicít, ponechanie jedného výskytu

 1. Prvý krok je opäť cez ikonku na pravej strane riadku. Možnosť vypísať produkty s danou hodnotou vedľa na stránku Produkty, kde je možné Stiahnúť CSV iba s týmito produktmi.
 2. Následne je potrebné stiahnutý CSV súbor otvoriť v Exceli (Calcu a pod.) a na stranu si skopírovať identifikátory (napr. ITEM_ID) tých produktov, ktoré chcete skryť. Presnejšie všetky riadky v stĺpci ITEM_ID okrem jedného výskytu – taký produkt nechajte prepísať do výstupného feedu.
 3. Kroky 1. a 2. je potrebné opakovať pre všetky duplicitné produkty, ktoré nájdete na stránke Elementy.
 4. Na novom liste vám týmto vznikne zoznam „id“ produktov, ktoré následne skryjete. Stačí iba označiť všetky riadky a skopírovať si ich do clipboardu.
 5. V Mergade na stránke Produkty vytvorte výber pre element odpovedajúci vašim hodnotám, teda napr. ITEM_ID s podmienkou „je obsiahnuté vo výpočte“ a do poľa pre hodnotu vložíte riadky z clipboardu.
 6. Výber si uložte a následne pravidlom typu skryť produkt také produkty skryjete.

Tento článok naväzuje na starší návod, ako odstrániť nechcené varianty produktov z feedu.

Naučte sa v Mergade tento postup. Pomôže vám zbaviť sa duplicitných produktov a odstrániť tak ďalšiu prekážku v neprerušenom chode vašej inzercie. O ďalších možnostiach práce na skvalitnení inzercie si často píšeme na našom fóre. Ak máte k odstraňovaniu duplicít z feedu pomocou Mergada ďalšie otázky, neváhajte sa obrátiť na našu podporu.

Pridať nový komentár