Zmluvné uznesenie upravujúce užívanie internetovej aplikácie Mergado

Prečítajte si podmienky používania aplikácie Mergado. Nasledujúci zoznam obsahuje ako odkaz na aktuálne podmienky, tak odkaz na staršie podmienky, platné svojho času.