Flowly

Flowly zastáva freelancerský trend, ktorý sa v posledných rokoch stále viac rozširuje. Je to skupina nezávislých odborníkov pracujúcich na tvorbe webov vrátane marketingu, ktorá funguje pod spoločnou značkou, ale nie je agentúrou existujúce na stálej adrese.