Mergado blog

Toto nie je nič nové - certifikovaným agentúram priestor tu na blogu ponúkal už pred rokmi. Poviete si asi "...Prečo ponúkol priestor ostatným?...". Inu naučil som sa, že žiadny človek nevie úplne všetko. A niekedy je aj viac pohľadov na jeden problém prospešných. A tak si myslím, že si vy, čitatelia Mergadovho blogu, zaslúžite čítať aj iné názory iných ľudí.

14.07.2016