práca s výbermi

Vytváranie výberov je jednou zo základných funkcií Mergada – vďaka nej môžete ovplyvňovať nastavenie svojej inzercie pre rôzne skupiny vašich produktov. Časti určené pre výpisy sa potom dajú vyberať podľa rôznych spoločných znakov. 

22.03.2017