SrovnaniCen.cz

SrovnáníCen.cz je český vyhľadávač tovaru. Podobne ako Seznamzboží.cz a NejlepšíCeny.cz, zobrazuje SrovnáníCen.cz z Heureky a čerpá z rovnakého rozporčtu e-shopov.

Odborné články o SrovnáníCen.cz:

Prevádzkovatelia e-shopov bežiacich na Sun-shope majú po novom dôvod na radosť. Táto platforma totiž začala podporovať Mergadov produktový XML feed, ktorý umožňuje jednoduchší prevod na feedy najrôznejších porovnávačov.

14.10.2016