Superdeal.sk

Superdeal.sk je menší vyhľadávač tovaru. Prevádzkovateľom je Azet.sk. Adresa: www.superdeal.sk.

Kto je "kráľ" vyhľadávačov produktov na Slovensku? Spočítal somm čísla z AIMmonitoru a výsledky sú následujúce:

27.02.2014