Vychytajte vašu obrazovú inzerciu s novým Feed Image Editorom

Aplikácia Feed Image Editor je teraz prehľadnejšia a intuitívnejšia. Vďaka týmto zmenám zjednodušíte tvorbu produktových obrázkov a ešte viac zatraktívnite ich vzhľad. Chcete sa dozvedieť, aké novinky na vás v appke čakajú? Čítajte ďalej.

Nové funkcionality FIE uľahčujú prípravu obrazovej inzercie

Nová šablóna

Vytváranie novej šablóny dostalo niekoľko zmien. Na pravej strane teraz môžete obrázky upravovať v troch kartách Produkty, Formát a Vrstvy (táto karta bola premenovaná z pôvodného názvu Tvary), medzi ktorými sa môžete ľubovoľne prepínať. V ľavom rohu pribudli možnosti pridať Novú vrstvu, prepnúť na Iný produkt a zobraziť Náhľad šablóny.

Aktuálny vzhľad tvorby novej šablóny. Zdroj: www.feed-image-editor.cz

Karty Produkty a Formát

V týchto kartách vývojári zmenili vzhľad. Postup tvorby obrázkov je stále rovnaký:

  • najskôr šablónu pomenujte
  • potom zvoľte, na ktorý výber produktov ju chcete aplikovať
  • v karte Formát vyberte veľkosť výslednej reklamy, prispôsobenie fotografie atď.

Karta Vrstvy

V tejto karte nájdete zoznam všetkých vrstiev (teda použitých grafických prvkov), ktoré šablóna obsahuje.

Novú vrstvu vytvoríte kliknutím na tlačítko Nová vrstva na ovládacom paneli vpravo alebo v ľavom rohu vedľa náhľadu produktového obrázku. Nová vrstva sa otvorí v ďalšej karte. Grafické prvky do nej môžete vkladať a upravovať ich tak, ako to poznáte z predchádzajúcej verzie FIE. Napriklad za využitia Dynamických prvkov, ktoré sú prepojené priamo s vašim feedom. Mazanie vrstiev teraz prebieha kliknutím na ikonu koša vo výpise vrstiev, alebo v danej vrstve výberom možnosti Zmazať vrstvu.

Editácia vrstvy. Zdroj: www.feed-image-editor.cz

Feed Image Editor je veľmi užitočná appka. Ale nie je jediná. Pozrite sa do Mergado Store – nájdete tu množstvo výkonných aplikácií, ktoré rozširujú funkcie Mergada.

Pridať nový komentár