Výpočtové pravidlo s textovými dátami, alebo pozor na počítanie s textom

Na našom supporte vám denne pomáhame s obsluhou Mergada a jeho nástrojov. Stretávame sa tak so zaujímavými prípadmi, ktorých riešenie býva výzvou aj pre nás. Dnes sa budeme venovať problematike nastavovaných výpočtových pravidiel.

Nedávno sme sa takto potrebovali zamyslieť nad tým, prečo nefunguje výpočtové pravidlo na počítanie zľavy pri facebookovom formáte.

Textové hodnoty

Facebook pre inzerciu vyžaduje, aby hodnoty elementov vo feede obsahovali menu. Premenné použité vo výpočte (%G_SALE_PRICE%, %G_PRICE%) tak okrem čísel, obsahujú tiež text (znaky meny). Práve tento text výsledky výpočtových pravidiel ovplyvňuje, pretože výpočet nevie pracovať s textovými reťazcami.

Je preto potrebné si postrážiť, či vo výpočtovom pravidle počítame iba s číselnými hodnotami a nie aj s textom.

Postup

A ako výpočet pri takom feede urobiť správne? Máme dve možnosti, ktoré si teraz popíšeme. V Mergade zastavíme použitie regulárneho výrazu (možnosť B.). Pokiaľ viete pracovať s regulármi, bude pre vás tvorba takýchto výpočtov ľahšia a rýchlejšia.

A. Prostredníctvom pomocného elementu:

  1. vytvoríme si pomocný element na stránke Elementy (napr. PRICE_2)
  2. potom si vytvoríme pravidlo typu Prepísať, ktorým si do pomocného elementu PRICE_2 skopírujeme hodnoty z elementu G:PRICE, ktorý okrem čiastky obsahuje aj menu (V G:PRICE nám teda zostanú všetky hodnoty, ktoré daný cenový porovnávač potrebuje)
  3. vytvoríme pravidlo typu Nájsť a nahradiť, kde budeme hľadať v pomocnom elemente PRICE_2 menu (vrátane medzery, ktorá je medzi čiastkou a menou), teda napr. "<medzera>Kč" a nahradíme za nič (necháme tu prázdne pole)

Tým odstránime menu v pomocnom elemente a môžeme ho, resp. jeho premennú %PRICE_2%, bez obáv použiť vo výpočtovom pravidle.

B. Prostredníctvom regulárneho výrazu:

  1. na stránke Premenné si vytvoríme novú pomocnú premennú z elementu G:PRICE
  2. ako regulárny výraz (pre menu umiestnenú za čiastkou napravo) použijeme: \d+
  3. zadáme Otestovať výraz, čo nám ukáže podobu textu po spracovaní regulárnym výrazom
  4. pomenujeme novú premennú (napr. PRICE_2)
  5. s premennou %PRICE_2% môžeme pracovať vo výpočtovom pravidle

Uvádzanie meny v elementoch PRICE samozrejme nevyžaduje iba Facebook. Mena pri hodnotách elementov vo feede musí byť obsiahnutá tiež na Google Nákupoch. V oboch týchto formátoch je preto pri tvorbe vzorca na výpočet, napr. zľavy, na mieste, aby ste si preverili, či v premennej počítate iba s číslami a nie aj s textovým reťazcom.

Pridať nový komentár