Prepočítajte menu pohodlne pomocou Mergada

Lukáš Horák
31. 5. 2019
2 minúty čítania
Prepočítajte menu pohodlne pomocou Mergada

S pribúdajúcim počtom zahraničných užívateľov Mergada rastú otázky na to, ako jednoducho prepočítať menu, ktorú uvádza e‑shop na menu, ktorú vyžaduje konkrétny porovnávač. Menu v Mergade prepočítate dvoma spôsobmi. Poďme si ich popísať.

S pribúdajúcim počtom zahraničných užívateľov Mergada rastú otázky na to, ako jednoducho prepočítať menu, ktorú uvádza e‑shop na menu, ktorú vyžaduje konkrétny porovnávač. Menu v Mergade prepočítate dvoma spôsobmi. Poďme si ich popísať.

Prepočítať menu je jednoduché

Element obsahujúci čiastku neobsahuje menu

Ak element obsahujúci čiastku, ktorá sa má prepočítať, neobsahuje menu (je to obyčajná cifra, napr. 249), stačí si pridať výpočtové pravidlo. Jeho pomocou čiastku prepočítate konkrétnym koeficientom alebo premennou z aplikácie Bidding Fox Elements. BFE je šikovná appka, ktorá zavádza nové elementy do Mergada. Niektoré z nich obsahujú niekoľkokrát denne aktualizované koeficienty podľa kurzového lístku pre prepočty meny.

Príklad

V pravidle je vidieť prepočet koeficientom 0.123. V poli pre výpočet je uvedená premenný obsahujúca cenu krát koeficient – teda %G_PRICE%*0.123.

Ak bude na tomto exporte zapnutá aplikácia Bidding Fox Elements, pridá do neho nové premenné – namiesto koeficientu 0.123 sa použije premenná z appky BFE. Napr. takto: %G_PRICE%*%BFE_C_EUR_USD% (kedy %BFE_C_EUR_USD% je premenná obsahujúca skutočný aktuálny koeficient pre prepočet EUR na USD).

Element obsahujúci čiastku obsahuje aj menu

Ak element obsahujúci čiastku, ktorá sa má prepočítať, obsahuje aj menu (napr. pri formátoch pre Google Nákupy, Facebook a pod., to vyzerá takto: 249 EUR), nejedná sa už iba o číslo, ale o textový reťazec. Prepočítanie meny v tomto prípade bude vyžadovať pár krokov naviac.

Postup:

  1. Najskôr musíte dočasne odstrániť menu – pridajte si pravidlo typu Nájsť a nahradiť, kde do pola Nájsť zadajte menu (vrátane medzery, ktorá je pred či za menou) a nahraďte ju za nič – pole Nahradiť teda zostane prázdne. Tým sa „textová“ mena odstráni a ako hodnota elementu vám zostane iba číslo.
  2. Ďalej postupujte obdobne ako v prvom spôsobe – pridajte si výpočtové pravidlo, kde čiastku prepočítate konkrétnym koeficientom alebo premennou z aplikácie Bidding Fox Elements.
  3. Podľa potreby si pridajte druhé pravidlo, ktoré vám čiastku zaokrúhli (napr. na desatiny).
  4. Doplňte späť menu – tentokrát už pravidlom typu Prepísať, kde do pola pre novú hodnotu zadajte premennú obsahujúcu prepočítanú čiastku a k nej doplňte aj menu. Napr.: %G_PRICE%USD.

Odstráňte navždy problémy s prepočítavaním meny. Pomocou Mergada to zvládnete na pár krokov. Využite služby appky Bidding Fox Elements, s jej pomocou vylepšíte nastavenie vašej inzercie a zvýšite jej výkonnosť.

Lukáš Horák

Lukáš sa v Mergade stará o väčšinu komunikácie v češtine. Prostredníctvom blogu, e‑mailu a sociálnych sietí pravidelne zásobuje čitateľa aktualitami z e‑commerce, novinkami a tipmi z Mergada. Pokiaľ práve nie je copywriter, užíva si príjemné veci ako badminton, výlety medzi utajené skvosty osemdesiatkovej hudby a plody mora podávané s červeným vínom.