Developers

Vývojári, zarobte si peniaze vývojom aplikácií do Mergado Store!

O vývoji aplikácií do Mergado Store

Predtým bývalo Mergado koncovou aplikáciou. To už ale neplatí. Dnes je oveľa viac platformou. Platformou, ktorá spája marketingových špecialistov e-shopov s vývojármi aplikácií. Kým marketérom umožňuje Mergado využiť aplikácie k navýšeniu tržieb e-shopov, vývojárom umožní vytvárať a predávať tieto aplikácie.

Ako pomáha Mergado vývojárom aplikácií

  • Technologicky: dodáva AppCloud v ktorom aplikácia beží, mocné API poskytujú dáta, a nástroje ako dostať aplikáciu do užívateľského rozhrania Mergada. Tieto nástroje zásadne zrýchľujú vývoj.
  • Obchodne: Mergado zaistí inkaso ceny aplikácie od užívateľov. 70% z čiastky zaplatenej zákazníkmi vyplatí vývojárovi. Cenu vypláca dlhodobo. Poplatok 30% z ceny aplikácie využije Mergado na prevádzku a ďalší rozvoj platformy.
  • Marketingovo: tím pána Mergada pomáha informovať užívateľa o nových aplikáciách prostredníctvom blogu, e-mailingu a ďalších nástrojov. Tým pomáha navyšovať počet platiacich užívateľov kvalitných aplikácií.

Prečo vyvíjať pre Mergado Store

  • Rýchly vývoj a nástroje pre prácu s veľkými objemami dát.
  • Nepotrebujete obchodníkov, marketérov, stačí vytvoriť kvalitnú aplikáciu a zvyšok zaistí Mergado.
  • Pomoc pri zaškolení, návrhu aplikácií, riešení problémov, atp.
  • Dlhodobé inkaso ceny.

Dokumentácia pre vývojárov

Na stránkach pre vývojárov aplikácií nájdete:

Ako začať vyvíjať pre Mergado Store

Kontaktujte nás. Dohodneme sa na ďalšom postupe: