Chladničky, počítače, televízia alebo úspešný bidding na Slovensku (prípadová štúdia)


Veľká konkurencia na slovenskom online trhu s elektrom predstavuje pre nastavenie biddingu poriadnu výzvu. Vybrať kategórie, ktoré budú zarábať a zvoliť k nim správnu biddingovú stratégiu pomohol v tomto prípade práve Bidding Fox.