producer

Nedávno sme sa na technickej podpore Mergada stretli so zaujímavým dotazom. A síce: ako docieliť to, aby sa dve slová v jednom elemente medzi sebou prehodili?

13.03.2017