Nová aplikácia - projektový denník Mergado Logbook

Po aktivácii si tak každú významnú úpravu alebo inú udalosť zapíšete do aplikácie a až budete spätne vyhodnocovať výsledky alebo pátrať prečo ste nastavili práve taký bidding, budete vedieť. Paralelu môžete hľadať aj u Google Analytics a poznámok.
 
Ku každému zápisu v Mergado Logbook je priradený dátum (dá sa nastaviť) a automaticky užívateľ, ktorý zápis vytvoril alebo naposledy editoval. Zápisy sú radené chronologicky.
 
Ak využívate externý projektový denník a budete si chcieť zápisy preniesť, môžete využiť CSV export. Aby zápisy zostali prehľadné a vecné, je ich dĺžka obmedzená na 1000 znakov.
 
stranka-aplikace-export.png
 

Čo dokáže Mergado Logbook

  • Uložiť zápisy do "projektového denníku".
  • Každý zápis má dátum kedy bol vytvorený a následne sú zápisy radené podľa dátumu zmeny.
  • Export do CSV.
  • Každý export môže mať svoj denník.

Prečo využiť Mergado Logbook

  • Jednoduchý a prehľadný projektový denník.
  • Ušetríte prácu pri vedení poznámok.
  • Je zadarmo.
  • Mergado Logbook si zapnete tu.

Na záver môžeme prezradiť, že sú už vo vývoji ďalšie aplikácie, ktoré nadväzujú na správu projektov a pomôžu vám projekty spravovať ešte efektívnejšie. Zostaňte teda na príjme;-)

logbook-zapis.png

    Pridať nový komentár