MERGADO sídli v Brne. Z malej skupiny vývojárov sa postupne premenilo v početný tím profesionálov, ktorí sa starajú o jeho komplexný chod.

Pracujeme efektívne, kreatívne a dôsledne. A vedľa toho si ešte nájdeme čas na turnaje v šipkách, minigolf, grilovačku a ďalšie spoločné aktivity. To všetko pre nás znamená dôležitý priesečník medzi pracovným nasadením a priateľskými vzťahmi vo vnútri tímu.

Čo ešte by ste mali o nás vedieť?

Podmienky používania

Kontakty na náš support a tím

Ponuky práce v MERGADE

Kto tvorí náš tím 

Naša história

Referencie k MERGADU

Dokumenty a logá ku stiahnutiu