URL Checker

URL Checker skontroluje, či sú všetky adresy vašich produktov v poriadku - napríklad, či neprebieha presmerovanie, ktoré môže mať vplyv na stratu informácie o tom, z akého kanálu užívateľ prišiel, alebo či sa vo feede nenachádza URL, ktorá mieri na stránku s chybou 404. Aplikáciu môžete aktivovať v Mergado Store. 

Odborné články o aplikácii URL Checker:

Vyskúšajte vylepšenie v aplikácii URL Checker!

Vedieť o tom, že niektoré adresy z vášho XML feedu nefungujú je polovica cesty k ich náprave. A ďalej? Čo napríklad automatická možnosť dočasne chybné adresy skryť a zbytočne neplatiť za ich prekliky do doby, kým budú zase funkčné? URL Checker toto vie!

21.09.2017

Je to sotva týždeň, čo sme vám aplikáciu URL Checker predstavili a už je v nej prvé vylepšenie! Vývojári pridali možnosť exportovať zoznam chybných URL adries do CSV a upravili tiež notifikácie.

01.06.2017

Stránka s chybou 404. Asi to posledné miesto, kam by ste chceli doviesť návštevníkov svojho e-shopu. Práve také starosti môžete zveriť novej aplikácii URL Checker, ktorá bude pravidelne overovať vaše odkazy.

23.05.2017