Získajte certifikáciu

Prečo Mergadova certifikácia?

Mergado je užitočný nástroj pre správu inzercie na tovarových vyhľadávačoch. Jeho používaním rozšírite portfólio služieb, ktoré zákazníkom ponúkate, a to vo vysoko konverznom odvetví. Nastavenie a ovládanie Mergada nie je zložité – pokiaľ už nejaké marketingové nástroje používate, nebude to pre vás problém.

Pre e-shopy, ktoré chcú služby marketingovej agenúty využiť, je certifikát známkou kvality a skúseností s prácou s Mergadom. 

Čo mi certifikát prinesie?

Mergadovou certifikáciou získáte:

  • odporúčanie – na stránku s certifikovanými agentúrami odkazujeme záujemcov, ktorí sa na nás často obracajú kvôli nastaveniu inzercie,
  • profilovú stránku na webe Mergada (pokiaľ zachováme stránky agentúr),
  • banner Certifikovaná agentúra/Certifikovaný partner na web agentúry,
  • banner Certifikovaný špecialista na osobný web,
  • certifikát na LinkedIn,
  • prístup do skrytej sekcie fóra, určeného pre predstavovanie noviniek alebo vylepšenie v Mergade.

Podmienky pre získanie certifikácie

Stať sa certifikovaným partnerom alebo certifikovanou agentúrou Mergada môžete v prípade, že:

Priebeh certifikácie 

Po absolvovaní Mergado školenia môžete požiadať o certifikačný test. Ten vám zašleme na e-mail a na jeho vyplnenie budete mať presne 5 hodín (test samotný vám ale určite toľko času nezaberie). Pre vyplnenie testu je nutné založiť testovacie exporty, ktoré po jeho absolvovaní zmažeme.

Súčasťou testu sú teoretické i praktické otázky, ktoré preveria vašu znalosť používania Mergada.

Po zaslaní testu vám v priebehu týždňa príde vyhodnotenie. V prípade drobných chýb máte možnosť ich obratom opraviť, v prípade väčších nedostatkov môžete test po pol roku absolvovať znovu.

Platnosť certifikácie

Mergado certifikácia sa udeľuje na dva roky, pričom po uplynutí tejto doby budete informovaný o ďalšom postupe (v závislosti na zmenách a vylepšeniach v Mergade alebo marketingových trendoch, bude alebo nebude nutné vyplniť nový test).

Prenosnosť certifikátu

V prípade, že zmeníte zamestnanie vám aj naďalej platí osobný certifikát Mergado špecialistu. Pokiaľ však v agentúre nezostáva iný držiteľ certifikátu, jej certifikácia je pozastavená. Prosíme vás, aby ste nám podobné zmeny hlásili a my tak mohli aktualizovať informácie na našich stránkach.