Dexfinity

Agentúra bola certifikovaná 21. 03. 2016

Profil agentúry Dexfinity

Dexfinity je e‑commerce akcelerátor.

Dexfinity, predtým známa ako ui42 digital, vznikla v roku 2014 ako prirodzené pokračovanie rastúceho oddelenia PPC reklamy, ktoré začal v roku 2009 po svojom príchode do ui42 budovať Pavol Adamčák. Postupne sa pod jeho vedením firma vyprofilovala na špičku vo výkonnostnom online marketingu na Slovensku a v Čechách.
Primárnym zameraním firmy je optimalizácia a škálovanie online podnikania partnerských firiem na domácom trhu na maximum a ich následný export za hranice. Firme sa to darí vďaka medzinárodnému tímu zloženého z 50+ špecialistov na e‑commerce biznis so silným fokusom na:

- zvyšovanie predaja (výkonnostné kampane),
- rozvoj tímov a podnikania (consulting a hiring),
- export e‑commerce biznisov za hranice domáceho trhu (online export),
- budovanie značiek a kvalitného obsahu (brandové kampane).

Poslaním značky Dexfinity.com, je spájať výnimočných ľudí, vedomosti a nové technológie s cieľom akcelerovať e‑shopy za hranice domovskej krajiny, škálovať a optimalizovať online marketing.

Certifikovaní špecialisti

Kontakty

Martin Ondrišák

+421 908 118 875

martin.ondrisak@dexfinity.com

www.dexfinity.com