fokus.studio

Agentúra bola certifikovaná 10. 11. 2022

Profil agentúry Fokus.studio

Sme full-servis marketingová agentúra so sídlom na Orave. Pre našich klientov sa snažíme nebyť iba dodávateľom služieb, ale budovať dlhodobé a najmä strategické vzťahy.

Preto je pre nás bežné, že v prípade kľúčových klientov sa snažíme nahliadnuť hlboko do ich biznisu a riešiť aj témy, ktoré súvisia s podstatou biznisu klienta (cenotvorba, logistika, e‑commerce riešenia, biznis development konzultácie a iné). 

Certifikovaní špecialisti

Kontakt Fokus.studio

Fokus studio spol. s r. o.
Štefánikova 206/3, 029 01 Námestovo
Tel: +421 917 606 150
Mail: info@fokus.studio
Web: https://www.fokus.studio/