Profil agentúry fokus.studio

Prijímame nových klientov

Sme full-servis marketingová agentúra so sídlom na Orave. Pre našich klientov sa snažíme nebyť iba dodávateľom služieb, ale budovať dlhodobé a najmä strategické vzťahy.

Agentúra bola certifikovaná 10. 11. 2022
Chief Marketing Officer

Juraj Žák

Certifikovaní partneri

Je pre nás bežné, že v prípade kľúčových klientov sa snažíme nahliadnuť hlboko do ich biznisu a riešiť aj témy, ktoré súvisia s podstatou biznisu klienta (cenotvorba, logistika, e‑commerce riešenia, biznis development konzultácie a iné). 

Ponúkané služby

  • PPC
  • SEO
  • Sociálne siete
  • Tvorba webov a e‑shopov
  • Porovnávače tovarov