Targetovo

Profil agentúry

Targetovo je agentúra so zameraním na hodnoty a výsledky. 8 firemných hodnôt nájdete v takmer každej činnosti, ktorú robíme.

S online marketingom sme začali na stredných školách, kde sme tvorili blogy, písali články pre magazíny, sekali prvé SEO, prvé PPC-čka. Chvíľu sme freelancovali. Žili život voľnonožca. Niektorí precestovali svet, iní dokončili vysoké školy. Dnes sedíme v Spišskej Novej Vsi a Prahe, robíme dobrú robotu pre našu klientelu.

Ps:Zostaňme lokálni, premýšľajme globálne. ❤ 

Certifikovaní odborníci

Šárka Midlíková
Ester Blašková

Kontakt

e - mail: ads@targetovo.sk 
tel.č: +421950880198
web: www.targetovo.sk

Agentúre bola certifikácia udelená 19.12.2018