zgruntu online

Profil agentúry

Sme partia špecialistov so zameraním na PPC a webovú analytiku. Pri každom projekte začíname "od piky" (zgruntu), teda zberom dát a prípravou akvizičnej stratégie. Následne oslovujeme potenciálnych zákazníkov cez vyhľadávače a produktové platformy, nakupujeme priestor v relevantných cieľových skupinách (sociálne/displej siete) a vyhodnocujeme kampane. Poskytujeme tiež strategické konzultácie (branding, UX, expanzia) a pri aplikácii pomáhame skúsenosťami z iných projektov. Ideme iba do dlhodobých spoluprác, v ktorých očakávame trojstrannú spokojnosť v sústave klient-agentúra-zákazník.

Certifikovaní odborníci

Pavol Molnár
Agentúre bola certifikácia udelená 22.12.2021