Automatický bidding v otázkach a odpovediach

Záznam z webináru nájdete na našom YouTube kanále spolu s ďalšími videami. Na otázky odpovedal Jirko Guňka z Reglenda. 
 

Bidding Fox aktuálne dokáže 15% a 21% sadzbu dane, mám ale klienta s inou sadzbou. Plánujete integrovať tiež iné sadzby (konkrétne 10%)?

Na túto sadzbu sme kedysi pozerali, ale vtedy sme nepoznali nikoho, kto by ju používal, takže sme ju do Bidding Foxu nepridali. Teraz už je toto vylepšenie na spadnutie - v priebehu pár dní by sa už malo objaviť v rozhraní. 
 

Pre správne počítanie s PNO v Bidding Foxe je teda nutná min. 1 konverzia? Alebo za posledných 30 dní?

Za posledných 30 dní, resp. aktuálny kalendárny mesiac.

Je výhoda spolu s aplikáciou Bidding Fox mať nejakú ďalšiu aplikáciu z Mergado Store?

Určite, také aplikácie rozširujú možnosti Mergada. Špeciálne k biddingu by som odporučil Data Owl, ktorý je z našej dieľne a rozšíri Mergado o informácie, ktoré máte v Sortiment reporte. Zväčšujú sa tak možnosti toho, čo dať do produktových reklám alebo práve do biddingu, kde napríklad zistíte, ktoré produkty sú najpopulárnejšie a vyplatí sa im venovať. 

​Chystá sa okrem PNO a súčasných metrík zapojenie napríklad počasia? Ako to prípadne bude fungovať?

To bude hlavne na voľbách a nastavení užívateľa, ktorý si pomocou aplikácie Data Owl bude môcť vytvoriť nové elementy a výbery a kombinovať ich so súčasnými stratégiami. Nevylučujem rozšírenie stratégií, naopak radi ich zapracujeme podľa potrieb užívateľov. Odporúčam teda námety písať do fóra, kde sa im neskôr môžeme venovať. 

Mám otázku ku stratégií TOP - pri nastavení maximálnej ceny a prehratej aukcií sa e-shop v oranžovom boxe na Heureke zobrazí aspoň dole alebo ​sa vôbec nezobrazí?

Ak produkt nevyhrá aukciu, nepreboxuje sa medzi prvých štyroch, tak je medzi ostatnými dole a druhý deň má ďalšiu šancu, pokiaľ nedosiahne nastavený limit pre maximálnu cenu za preklik. 

Odporúčate segmentovať kategórie skôr podľa vstupných (strom kategórií e-shopu) alebo výstupných dát (kategórie Heureky)? Analytika Mergada i štatistiky na Heureke ukazujú výstupné kategórie. Kategórie podľa shopu sú ale väčšinou presnejšie a je jednoduchšie rozlišovať podľa marže a teda i nastavenia cieľového PNO.

Záleží to od vstupných dát, ktoré e-shop posiela a od toho, s čím sa vám lepšie pracuje - pokiaľ poznáte sortiment e-shopov dôkladne, kľudne pracujte so vstupnými. Pokiaľ ale vstupné dáta nie sú dosť presné alebo ste ich príliš upravovali v e-shope, oplatí sa použiť výstupné. 

Ako sa v stratégiach prejaví bidovanie na rôzných zariadeniach/v aplikácií? Rozlišuje sa to alebo je pozícia na všetkých zariadeniach vždy rovnaká?

Pozícia je na všetkých zariadeniach rovnaká. 
 

​TOP pozícia sa myslí najlepšia pozícia medzi e-shopmi v oranžovom boxe (odporúčané obchody) konkrétne napríklad 1. pozícia alebo sa tým myslí akákoľvek pozícia v oranžovom boxe (odporúčané obchody)? ​

Myslí sa tým prvá pozícia v oranžovom boxe, najlepšia z najlepších. Môže to oscilovať medzi prvou a druhou - máme tam mechanizmus, ktorý zamedzuje príliš vysokej cene. 

V prípade, keď aukciu o TOP pozíciu e-shop prehrá, na tretej a štvrtej pozícií sa vôbec nezobrazí?​ 

Môže - stále bojuje o oranžový box - pokiaľ ostatní nebidujú viac ako on. 

Dá sa cieliť napr. iba na 3. a 4. pozíciu?

Áno, na to máme stratégiu Držať sa dolu - je to prostredná stratégia z ponuky. Táto stratégia tiež používa PNO.
 
Máte ďalšie dotazy? Ozvyte sa nám do komentárov alebo priamo do fóra
 

Pridať nový komentár