Ako prejsť z iného prekladača do MERGADO Translate a nestratiť pôvodné preklady

Petra Marková
4. 7. 2023
3 minúty čítania

Chcete používať pre preklady exportov feedov v MERGADE aplikáciu MERGADO Translate, ale bojíte sa, že prídete o vytvorené preklady? Pomôže vám MERGADO Editor s pravidlom Import dátového súboru a nastavenie prekladu pre výber produktov, ktoré nie sú preložené.

Chcete používať pre preklady exportov feedov v MERGADE aplikáciu MERGADO Translate, ale bojíte sa, že prídete o vytvorené preklady? Pomôže vám MERGADO Editor s pravidlom Import dátového súboru a nastavenie prekladu pre výber produktov, ktoré nie sú preložené.

Prekladajte automatizovane s MERGADO Translate

Pomocou aplikácie MERGADO Translate automaticky preložíte produkty alebo texty z webových stránok, ktoré máte vo formátoch spracovateľných MERGADO Editorom.

Ako získať CSV s preloženými elementmi

Ako prvé potrebujete vytvoriť CSV súbor s preloženými elementmi, ktoré chcete zachovať preložené a neprekladať ich znova. 

Toto CSV môžete vytvoriť viacerými cestami:

1. Založenie preloženého feedu ako MERGADO export

Pokiaľ už máte preložený feed v MERGADE, preskočte na ďalší bod.

Táto možnosť je pre prípady, kedy máte preložený feed mimo MERGADA a nemáte možnosť vygenerovať CSV.

 • Založte si export v MERGADO Editore z preloženého feedu. 
 • Ako výstupný formát použite rovnaký, aký má byť vo feede, ktorý chcete prekladať pomocou appky MERGADO Translate.

Po nastavení prekladu tento export nebude potrebný a môžete ho zmazať (Nastavenie – Zmazať export).

2. Stiahnutie výstupných elementov exportu ako CSV

 • Ak už máte preložený feed vytvorený ako export v MERGADE, stačí na stránke Produkty v MERGADE kliknúť na Stiahnuť CSV a vybrať Výstupné elementy
 • Tým sa stiahne CSV súbor s výstupnými elementmi.

Ako odstrániť nepotrebné stĺpce CSV súboru

Zo súboru odstráňte nepotrebné stĺpce. V súbore zostanú len stĺpce s ID produktov (ITEM_ID/G:ID či iný obdobný element), ten musí byť v prvom stĺpci, je to párovací element

Nasledovať budú stĺpce s preloženými elementmi (napr. elementy s názvom, popisom, farbou, materiálom produktov).

Editáciu CSV súboru odporúčame robiť v Google Sheets. Napr. v Exceli sa stáva, že rozhodí formát CSV súboru a ten potom vracia v MERGADE chybu.

Import dátového súboru s pôvodnými prekladmi

V exporte v MERGADO Editore, ktorý chcete prekladať, vytvorte pravidlo typu Import dátového súboru (Pravidlá — Nové pravidlo).

Vyplňte:

 • Názov pravidla: Slúži len pre vašu orientáciu
 • Typ pravidla: Import dátového súboru
 • Výbery: Všetky produkty
 • Režim mapovania: Kľúč sa presne zhoduje
 • Zdroj dátového súboru: Nahrať súbor
 • Dátový súbor: Nahráte svoj upravený CSV súbor s preloženými elementmi a ID produktov v prvom stĺpci
 • Oddeľovač polí: Čiarka, ak ste nemenili nastavenie súboru stiahnutého z MERGADA.

Nastavte automatický preklad

Prekladať chcete iba produkty, ktoré ešte nie sú preložené. Budete potrebovať vytvoriť výber produktov, ktorý nebude obsahovať už preložené produkty nahrané cez CSV súbor. Následne pre výber produktov vytvoríte prekladacie pravidloMERGADO Translate.

Vytvorenie výberu nepreložených produktov

 • Z vášho CSV súboru s preloženými produktmi si skopírujte všetky ID produktov (malo by ísť o všetky preložené produkty).
 • Na stránke Produkty v MERGADE vytvorte nový výber produktov.
 • Výber:
  • použite element s ID produktu (ITEM_ID/G:ID alebo podobné), 
  • nie je vo výpočte
  • vložíte skopírované hodnoty ID preložených produktov z CSV dokumentu.
    

Pokiaľ boli preložené všetky produkty, ktoré sú teraz v exporte, mal by váš výber ukazovať 0 produktov. Naplní sa, až do feedu pribudnú produkty nové.

Vytvorenie prekladacieho pravidla

Vytvorením prekladacieho pravidla v appke sa zaoberá nápoveda v MERGADO Store.

Vo vašom prípade nepoužijete preklad na výber produktov všetky produkty, ale iba na vami vytvorený výber nepreložených produktov z predchádzajúcej časti článku.

 

Vyskúšajte preklad feedu v MERGADO Translate za pomoci prekladacích služieb DeepL a Google Translate. Máte ju na prvých 30 dní zadarmo.

Mohlo by vás zaujímať:

Petra Marková

Slovenský trh a ľubozvučnú slovenčinu má v MERGADE na starosti content špecialistka Petra. Textuje, bloguje, prekladá a s vášňou tvorí obsah na sociálne siete. A keď práve nehľadá tie správne slová, venuje svoj čas bytovej džungli, pečeniu, kaviarňam alebo cestovaniu.