Využívajte cenné dáta z reklamných systémov s novou aplikáciou Clicking Goat

Lukáš Horák
4. 4. 2023
2 minúty čítania

Reklamné systémy poskytujú veľa užitočných dát. Ale nie každý používateľ s nimi pracuje. Máme pre vás spôsob, ako z toho urobiť konkurenčnú výhodu. Zdokonaľte svoju inzerciu s aplikáciou Clicking Goat.

Reklamné systémy poskytujú veľa užitočných dát. Ale nie každý používateľ s nimi pracuje. Máme pre vás spôsob, ako z toho urobiť konkurenčnú výhodu. Zdokonaľte svoju inzerciu s aplikáciou Clicking Goat. Tieto dáta dokáže zapísať do exportu v MERGADO Editore, aby ste s nimi mohli pracovať ako s novými elementmi.

Ako funguje Clicking Goat

 1. Nastavíte dátový zdroj – aplikácia sa v súčasnosti zameriava na podporu PPC systému Sklik z ponuky vyhľadávača Seznam.cz.
 2. Následne vytvoríte elementy, ktoré z tohto dátového zdroja čerpajú dáta. V prípade Skliku ide o dva elementy, ktoré obsahujú: 
  1. priemernú cenu prekliku (CPC)
  2. priemernú vyhľadávanosť kľúčového slova za posledné dva mesiace
 3. Vyberie teda element z exportu, odkiaľ sa majú brať dáta, a element, do ktorého sa výstupy majú zapisovať.
 4. Clicking Goat sa aktivuje pri pregenerovaní exportu v MERGADO Editore. Obvykle potrebuje dve pregenerovania – pri prvom dátume načíta, pri druhom do exportu zapíše.
Vyskúšajte aplikáciu Clicking Goat

Využívajte cenné dáta z reklamných systémov. S aplikáciou Clicking Goat ich zapíšete do exportu v MERGADO Editore, aby ste s nimi mohli pracovať ako s novými elementmi.

PPC špecialisti spresnia svoje kampane pre Sklik

Aplikácia Clicking Goat ako prvá podporuje PPC reklamný systém Sklik. Z neho vie získať priemernú vyhľadávanosť či priemernú cenu za preklik a tieto informácie zapísať do elementu v exporte.

Ako vám Clicking Goat pomôže pri tvorbe PPC kampaní:

 • Dáta dokážete napojiť do exportov MERGADO Editora a kombinovať s ďalšími nástrojmi.
 • jednoduché použitie.
 • Sami nastavíte, aké dáta chcete čerpať a čo s nimi urobíte.
 • Funguje ihneď po zapnutí. Nemusíte zamestnávať vývojárov.

Do exportu v MERGADE s ňou zapíšete elementy:

 • CG_SKLIK_AVG_CPC – priemerná cena za preklik pre dané kľúčové slovo
 • CG_SKLIK_AVG_SEARCH_COUNT – priemerná hľadanosť kľúčového slova za posledné dva mesiace

Postup:

 1. V intuitívnom rozhraní napojíte dátový zdroj Sklik pomocou API kľúča.
 2. Následne môžete vytvárať pravidlá, ktoré zapíšu do exportu hodnoty.
 3. Určíte:
  • Element, ktorý obsahuje kľúčové slovo.
  • Element, do ktorého Clicking Goat zapíše výstupnú hodnotu.

NEZABUDNITE:

 • Clicking Goat v exporte MERGADO Editora vytvára jedno pravidlo, ktorým zároveň číta aj zapisuje dáta. Nové hodnoty pri prvom stretnutí prečíta a zaradí do frontu na spracovanie. Získané hodnoty zapíše najskôr pri druhom behu pravidiel.
 • Je to dané tým, že Sklik API má obmedzený počet otázok, ktorý do neho môžete zaslať. Pokiaľ by ste doň poslali napr. 50 000 kľúčových slov, získať hodnoty bude trvať nejaký čas. Avšak po získaní sú hodnoty uložené do medzipamäte a ďalšie spracovanie je rýchlejšie.

Zautomatizujte si prácu s aplikáciou Clicking Goat. Okrem Skliku čoskoro chystáme aj podporu ďalších reklamných systémov. O všetkých novinkách vás budeme pravidelne informovať v tomto vlákne na našom fóre

Máte spätnú väzbu či tipy, ako aplikáciu vylepšiť? Napíšte jej autorom a zapojte sa do zdokonalenia jej funkcií.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Lukáš Horák

Lukáš sa v Mergade stará o väčšinu komunikácie v češtine. Prostredníctvom blogu, e‑mailu a sociálnych sietí pravidelne zásobuje čitateľa aktualitami z e‑commerce, novinkami a tipmi z Mergada. Pokiaľ práve nie je copywriter, užíva si príjemné veci ako badminton, výlety medzi utajené skvosty osemdesiatkovej hudby a plody mora podávané s červeným vínom.