Nastavte si DPH vo WooCommerce pre zahraničné krajiny

Petra Marková
4. 8. 2020
3 minúty čítania

Vytvárate e‑shop na platforme WooCommerce? Pri nahadzovaní cien venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu DPH, obzvlášť, ak predávate na zahraničných trhoch. Prejdite si praktický postup, ako tento úkon zvládnete pomocou Mergado Packu.

Vytvárate e‑shop na platforme WooCommerce? Pri nahadzovaní cien venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu DPH, obzvlášť, ak predávate na zahraničných trhoch. Prejdite si praktický postup, ako tento úkon zvládnete pomocou Mergado Packu.

Poraďte si jednoducho s DPH

Základné nastavenie daní vo WooCommerce je intuitívne a so správnym postupom sa vyhnete problémom so zobrazovaním nesprávnych cien.

 1. V časti DPH vo WooCommerce si kliknite na záložku Nastavenie a rozhodnite, či budete vkladať ceny s daňou alebo bez nej.
 2. Výpočet daní podlieha viacerým faktorom – DPH môžete kalkulovať v závislosti na fakturačnej, doručovacej adrese zákazníka alebo základnej adrese obchodu. Toto nastavenie je dôležité najmä pri predaji do zahraničia. Daňové účtovníctvo ohľadom podnikania v zahraničí je ale zložitejšia téma, preto odporúčame preštudovať tento článok.
 3. Zobrazenie cien v košíku, obchode a v pokladni sa nastavuje rovnako s možnosťou s DPH alebo bez dane.

Pridávajte daňové sadzby aj pre regióny

Pre nastavenie rôznych daňových sadzieb prejdite do DPH -> Štandardné sadzby. Ďalšie triedy daní nájdete v príslušnom nastavení, kde pridáte aj riadky pre sadzby štátu či miest.

V jednom riadku máte položky:

 • Kód krajiny –  je dvojpísmenkový, napr. pre Slovenskú Republiku SK.
 • Kód štátu — pre Slovensko či Českú republiku nie je potrebný, ale je vhodný napr. pre USA, rozdelené na samostatné štáty.
 • PSČ a Mesto — podobné nastavenie ako pri kóde štátu. V niektorých krajinách sa môže daň líšiť podľa regiónu.
 • Sadzba – sadzba dane v percentách, napr. 20 %.
 • Názov dane – v Slovenskej republike klasicky DPH.
 • Priorita –  ak uplatňujete viac pravidiel, napríklad daň pre štát a zároveň pre región. Priorita určí, ktorá daň sa zobrazí ako prvá.
 • Zloženina – zložená daň určuje, či sa konkrétna daň vypočíta na základe ceny výrobku bez daní alebo s daňami.
 • Doručenie — udáva, či sa sadzba uplatní aj na dopravu.

V riadku zadaná hviezdička “*” – takáto sadzba sa uplatňuje na všetky nešpecifikované oblasti. Ak nakupujete z Česka a máte zadanú daňovú sadzbu pre CZ, uplatní sa tento druh sadzby. Pokiaľ nakupujete zo Slovenska a nemáte nastavenú sadzbu pre SK, uplatní sa sadzba z riadku s hviezdičkou “*”. V prípade, ak nemáte nastavenú ani túto sadzbu, uplatní sa daň 0 %.

Ako si vypočítať dane podľa fakturačnej adresy zákazníka

Ak predávate v zahraničí a odvádzate tam zároveň DPH, nastavenie dane pre cudziu krajinu vám uľahčí nasledujúci príklad:

 1. Prvým krokom je výber adresy e‑shopu. Ak je napr. nastavená na Slovensko, platí tu daňová sadzba 20 %. Ceny na e‑shop vkladáte vrátane dane, takže WooCommerce musí najskôr vypočítať cenu bez dane, ktorú vytvorí na základe daňovej sadzby pre daný štát.
 2. Následne produktu zadáme cenu 1 200 EUR vrátane dane a WooCommerce vypočíta cenu bez dane 1 200 / 1.20 = 1 000 EUR.
 3. Pokiaľ má zákazník fakturačnú adresu Slovenská republika, zobrazí sa mu v Pokladni cena 1 200 EUR. Ak zadá zákazník fakturačnú adresu Česká republika, WooCommerce prepočíta cenu podľa daňovej sadzby 21 % a cena bude bez dane 1 000 * 1.21 = 1 210 EUR.

Mergado Pack exportujte produktové feedy pre rôzne daňové sadzby podľa nastavenia WooCommerce. V administrácii Mergado Pack si na stránke Nastavenia zvoľte, ktorú daňovú sadzbu použijete v exporte.

Mergado Pack dokáže pracovať iba so sadzbami podľa kódu zeme. S pokročilými daňovými sadzbami podľa štátu, PSČ či mesta zatiaľ pracovať nedokáže, ale v našich podmienkach ho ani nevyužijete.

Pokiaľ pre export nastavíte sadzbu SK — 20 %, do XML feedu sa prepíše cena bez dane 1 000 EUR, cena s daňou 1 200 EUR a daň 20 (v percentách).

<VAT>20.0000</VAT>
<PRICE_VAT>1200</PRICE_VAT>
<PRICE>1000</PRICE>

Ak pre export použijete sadzbu CZ 21 %, feed vygeneruje cenu bez dane 1 000 EUR, cenu s daňou 1 210 EUR a daň 21 (v percentách).

Podchyťte tvorbu e‑shopu už od základu a odlíšte sa od konkurencie výhodnejšou cenou vďaka appke Pricing Fox. S jej pomocou monitorujete automaticky ceny produktov a preceňujete ich podľa kritérii. Do konca augusta navyše používate aplikáciu i s odbornou konzultáciou zadarmo.

Mohlo by vás zaujímať:

Petra Marková

Slovenský trh a ľubozvučnú slovenčinu má v MERGADE na starosti content špecialistka Petra. Textuje, bloguje, prekladá a s vášňou tvorí obsah na sociálne siete. A keď práve nehľadá tie správne slová, venuje svoj čas bytovej džungli, pečeniu, kaviarňam alebo cestovaniu.