Môžu sa dáta v Mergade líšiť od Google Analytics?

V Mergade môžete vidieť prehľadné grafy na dvoch miestach. Prvé je na hlavnej stránke prehľadu e-shopu a druhé je pod záložkou Analytika. Odkiaľ sa tieto dáta berú? Na začiatok je dobré povedať, že aby vôbec nejaké grafy mohli vzniknúť, je potrebné cez aplikáciu Keychain Mergado prepojiť s cenovými porovnávačmi. Po tomto prepojení má Mergado prístup k dátam, z ktorých vznikajú už spomenuté grafy.

Rozdiely v Google Analytics oproti Mergadu

V menu Google Analytics (GA) sa dajú vypísať zdroje návštevnosti. Pri Heureke sa môže stať, že využívate aj jej satelity, ktoré sú na iných weboch ako napr. srovnanicen.cz a iné. V Google Analytic teda vidíte dáta a grafy nie len z Heureky, ale aj z ostatných jej podporných webov. Všetky tieto zdroje návštevnosti majú svoje meno. V GA môžete mať Heureku od satelitov oddelenú, no môžete ich mať zjednotené pod jedným názvom. Prečo je to dôležité?

Mergado pracuje s týmito zdrojmi návštevnosti. A tu práve môže vzniknúť rozdiel medzi grafmi a dátami v Mergade oproti dátam v Google Analytics. Pokiaľ nemáte v Mergade a v GA rovnako pomenované zdroje návštevnosti, Mergado nedokáže dáta použiť. Pokiaľ v Mergade budete mať zdroj návštevnosti Heureka.cz, ale v GA budete mať aj jej satelity, dáta sa oproti Mergadu budú líšiť práve o tieto satelity. Názov zdroju návštevnosti upravíte jednoducho v Mergade pod záložkou Natavenie – Analytika

Pokiaľ sa chcete vyhnúť rozdielnym dátam v Mergade a v Google Analytics, skontrolujte si, ako máte pomenované zdroje návštevnosti. Táto úprava Vám nezaberie viac ako pár minút. 

Na hlavnej stránke prehľadu exportu sa zobrazuje graf z Google Analytics. Pokiaľ v Keychain prepojenie nemáte, nebude sa tu zobrazovať nič. V záložke Analytika uvidíte tým viac dát, čím viac prepojení v Keychain máte. Graf si môžete zobrazovať podľa rôznych kritérií, napr. deň v týždni, či cena s DPH. V dolnej časti Analytiky vidíte zdroje, odkiaľ tento graf dáta berie.

Pridať nový komentár