Na čo slúži nová aplikácia Mergado Key Chain

Čo je dobré vedieť o Mergado Key Chain

  • aplikácia je zdarma
  • automaticky sa zapne pri vytvorení exportu
  • slúži na uloženie hesiel a ďalších prístupových údajov, ktoré potom poskytuje ostatným aplikáciám
  • heslá sú v Mergade uložené zašifrovane a nevidia ich ani pracovníci technickej podpory
  • widget na stránke Prehľad exportu má dve skupiny farebných bodiek, pokiaľ sú zelené, je všetko v poriadku
  • farebné bodky vľavo značia, či bol údaj v Mergado Key Chain vyplnený, bodky vpravo ukazujú, či vyplnené informácie fungujú správne
  • pokiaľ bodka sčervenie, je vhodné v nastavení Mergado Key Chain skontrolovať, či sú vložené informácie v poriadku
  • odporúčam vyplniť maximum všetkých informácií, tie sa môžu hodiť prinajmenšom v budúcnosti, kedy napr. uložené štatistiky budú môcť vaše aplikácie rovno spracovať a nebudete musieť čakať, kým sa nové dáta načítajú

Pridať nový komentár