Vylepšenie výberov, auditov aj Mergado XML to sú posledné novinky

Článok uverejnený 06.09.2016

Podrobnejšie zobrazenie pri výberoch

Pri jednotlivých výberoch sa zobrazujú informácie o počte produktov tohto výberu a počet pravidiel, ktorých sa tento výber týka. Táto informácia sa zatiaľ nezobrazuje pri väčších exportoch, nakoľko by tento výpočet príliš spomaľoval načítanie stránky. Berte to teda zatiaľ ako takú ukážku, na zobrazenie väčšieho počtu produktov pri všetkých exportoch, aj tých veľkých, vývojári horlivo pracujú.

Vylepšené výbery

Audit zobrazuje aj vnorené elementy

Z feedbacku od klientov čerpáme často a toto je výsledok jedného z nich.

Doteraz sa totiž v audite nezobrazovali vnorené elementy XML feedov, tomuto je koniec a už sa zobrazujú, tak ako každý iný element.

Audit a podpora vnorených elementov

Nastavenie generátora e-shopového riešenia

Vzhľadom k tomu, že sme oznámili prípravu marketingového modulu pre platformu Prestashop, do budúcna sme pridali v nastaveniach e-shopu možnosť zvoliť generátor e-shopového riešenia. Viac info o module očakávajte čoskoro.

Nastavenie generátora eshopu

Vytvorenie elementu != vytvorenie premennej

Doteraz sa v Mergade pri vytvorení nového elementu vytvorila k nemu aj príslušná premenná, avšak aj vďaka feedbacku od vás sa vyskytli prípady kedy to nebolo, povedzme úplne vhodné riešenie. Po novom si pri vytváraní elementu môžete zvoliť či chcete zároveň s ním aj vytvoriť príslušnú premennú alebo len samotný element.

Tvorba elementu a premennej k nemu

Nové elementy v Mergado produktovom XML

Ide hlavne o nové elementy pre pripravovanú podporu formátu zatiaľ nemenovanej mailingovej aplikácie. Viac informácii o ktoré elementy ide sme zhrnuli v samostatnom článku.

Záver

Ak máte pripomienky na vylepšenie alebo vám nejaká funkcia v Mergade chýba, môžete sa o ňu podeliť napr. v našom fóre. Na mnohé sme síce už prišli časom aj sami, niekedy aj pár rokov dozadu, ale ten kto sa venuje vývoju softwaru chápe priority roadmapy apod., ale to by bolo na samostatný článok ;)

Pridať nový komentár