Nový formát Shopping.com, vylepšené progress bary a podpora poľského účtu v zlotých


Po dlhšej dobe, keď sme v Mergade vylepšovali hlavne veci na pozadí, tzv. backende a kontinuálne pripravovali celkom veľkú novinku, sa našlo aj pár takých, ktoré sú viditeľné na strane užívateľskej, tzv. frontende.