Prepočítajte menu pohodlne pomocou Mergada

S pribúdajúcim počtom zahraničných užívateľov Mergada rastú otázky na to, ako jednoducho prepočítať menu, ktorú uvádza e-shop na menu, ktorú vyžaduje konkrétny porovnávač. Menu v Mergade prepočítate dvoma spôsobmi. Poďme si ich popísať.

Prepočítať menu je jednoduché

Element obsahujúci čiastku neobsahuje menu

Ak element obsahujúci čiastku, ktorá sa má prepočítať, neobsahuje menu (je to obyčajná cifra, napr. 249), stačí si pridať výpočtové pravidlo. Jeho pomocou čiastku prepočítate konkrétnym koeficientom alebo premennou z aplikácie Bidding Fox Elements. BFE je šikovná appka, ktorá zavádza nové elementy do Mergada. Niektoré z nich obsahujú niekoľkokrát denne aktualizované koeficienty podľa kurzového lístku pre prepočty meny.

Ukážka niektorých elementov z nastavenia aplikácie Bidding Fox Elements.

Príklad

V pravidle je vidieť prepočet koeficientom 0.123. V poli pre výpočet je uvedená premenný obsahujúca cenu krát koeficient – teda %G_PRICE%*0.123.

Príklad výpočtového pravidla pre prevod z USD na RON.

Ak bude na tomto exporte zapnutá aplikácia Bidding Fox Elements, pridá do neho nové premenné – namiesto koeficientu 0.123 sa použije premenná z appky BFE. Napr. takto: %G_PRICE%*%BFE_C_EUR_USD% (kedy %BFE_C_EUR_USD% je premenná obsahujúca skutočný aktuálny koeficient pre prepočet EUR na USD).

Ukážka možností generovania kurzov mien pomocou aplikácie Bidding Fox Elements.

Element obsahujúci čiastku obsahuje aj menu

Ak element obsahujúci čiastku, ktorá sa má prepočítať, obsahuje aj menu (napr. pri formátoch pre Google Nákupy, Facebook a pod., to vyzerá takto: 249 EUR), nejedná sa už iba o číslo, ale o textový reťazec. Prepočítanie meny v tomto prípade bude vyžadovať pár krokov naviac.

Postup:

  1. Najskôr musíte dočasne odstrániť menu – pridajte si pravidlo typu Nájsť a nahradiť, kde do pola Nájsť zadajte menu (vrátane medzery, ktorá je pred či za menou) a nahraďte ju za nič – pole Nahradiť teda zostane prázdne. Tým sa „textová“ mena odstráni a ako hodnota elementu vám zostane iba číslo.
  2. Ďalej postupujte obdobne ako v prvom spôsobe – pridajte si výpočtové pravidlo, kde čiastku prepočítate konkrétnym koeficientom alebo premennou z aplikácie Bidding Fox Elements.
  3. Podľa potreby si pridajte druhé pravidlo, ktoré vám čiastku zaokrúhli (napr. na desatiny).
  4. Doplňte späť menu – tentokrát už pravidlom typu Prepísať, kde do pola pre novú hodnotu zadajte premennú obsahujúcu prepočítanú čiastku a k nej doplňte aj menu. Napr.: %G_PRICE%USD.
Ukážka postupnosti pravidiel pri prepočítaní meny, kedy element obsahuje čiastku aj menu.

Odstráňte navždy problémy s prepočítavaním meny. Pomocou Mergada to zvládnete na pár krokov. Využite služby appky Bidding Fox Elements, s jej pomocou vylepšíte nastavenie vašej inzercie a zvýšite jej výkonnosť.

Bidding Fox Elements

Zvyšujte výkonnosť inzercie pomocou desiatok nových elementov s Bidding Fox Elements. Táto aplikácia pracuje so štatistickými dátami nie len z cenových porovnávačov a vytvára elementy. Vďaka nej zlepšíte nastavenie svojej inzercie a zvýšite jej výkonnosť.

Pridať nový komentár