AppDate

Rozširujúce aplikácie Mergada sú výkonní pomocníci, ktorých využijete všade od analytiky, pricingu, biddingu až po stráženie kreditu a úpravy obrázkov. Ich kompletný prehľad nájdete v Mergado Store.