Počítanie, duplikovanie a nové formáty exportov - Mergadove novinky

Mergadove novinky:

  • Duplikovanie pravidiel bolo vylepšené do finálneho stavu. Ak vytvárate viac podobných pravidiel, kliknite na novú ikonku duplikovať, pozri náhľad nižšie. Otvorí vám stránku Nové pravidlo s predvyplnenými hodnotami duplikovaného pravidla. Teraz stačí upraviť pravidlo podľa potreby a uložiť.
  • Pozastavené pravidlo v prehľade pravidiel zmení farbu na svetlejšiu. To aby bolo jasne poznať, že je pozastavené a neovplyvňuje inzerciu.
  • Boli aktualizované zoznamy elementov pre Facebook a Google nákupy.
  • Po novom podporujem exporty pre Compari.ro a Idealo v mnohých štátoch. Celkom tak dokážem pomôcť e-shopom na 12 trhoch Európskej únie.
  • Operátor IN na stránke Produkty možno po novom zadávať bez úvodzoviek a bodkočiarok, viď náhľad nižšie.
  • Naučil som sa počítať. O tom sa však rozpíšem v osobitnom článku.

A mnoho drobných opráv a vylepšení.

Náhľady vylepšení:

Stránka pravidel s novou funkcí Duplikovat pravidlo.

Ikonka duplikovať pravidlo.

Operátor IN pro výběr výčtem.

Nový spôsob zadávania položiek pri výbere operátorom IN.

Nech vám tieto novinky dobre poslúžia!

 

 

 

Pridať nový komentár