Ako fungujú v Mergade oprávnenia

Jeden e-eshop a viac správcov

Pre prácu v Mergade je potrebné si vytvoriť užívateľský účet. Samotný účet je vždy bezplatný, platí sa len za registrovaný e-shop, preto sa nemusíte báť vyplniť fakturačné údaje. Túto voľbu vyžadujeme pre prípad, aby ste pod svojím účtom mal ako vlastník vedený svoj e-shop. Predtým sa nám stávalo, že si klient založil účet na falošné fakturačné údaje a keď mu prišla faktúra, čudoval sa, čo mu to posielame za bludy.

Čiže fakturačné údaje prosím vyplňujte pravdivo, vzájomne si tým ušetríme možné komplikácie. Taktiež odporúčame použiť na registráciu email, ktorý naozaj používate. Nie je nič prekvapujúcejšie, keď vám pošleme oznámenie o konci skúšobnej lehoty, prípadne potom faktúru na email, ktorý nepoužívate. Pri neuhradení je eshop vypnutý a nejeden vlastník už sa čudoval, prečo tomu tak je, veď sme mu žiadnu faktúru neposlali... Poslali, bohužiaľ však mail, ktorý zadal pri registrácii, nepoužíva.

Mergado nová registrácia užívateľa

Užívateľský účet by mal byť pre každého používateľa zvlášť. Je samozrejme možné mať jeden "firemný", ale v praxi sa viac osvedčilo, keď každý, kto bude k e-shopu pristupovať bude mať vlastný účet. Nehľadiac na to, že keď napríklad pracovník z firmy odíde, jednoducho mu prístup k e-shopu odoberete.

Oprávneni k e-shopu

Pod užívateľským účtom možno mať ľubovoľný počet eshopov. Ak máte viacero e-shopov, nemusíte si teda zakladať viac účtov (iba v prípade, že každý e-shop budete potrebovať fakturovať na iné fakturačné údaje). Pri pridávaní nového e-shopu stačí len znovu kliknúť na tlačidlo Vytvoriť export a vložiť adresu XML feedu vášho ďalšieho e-shopu. Po nahratí sa vám e-shop objaví oddelený od ostatných e-shopov. Jeho názov bude detekovaný automaticky, a to z URL, na ktorú odkazujú odkazy z feedu.

E-shop

E-shop funguje v Mergade ako samostatná jednotka. Môžete ho presunúť pod nového užívateľa, môžete k nemu pridávať ďalších používateľov, môžete existujúcim užívateľom odobrať prístup alebo meniť oprávnenia, a to všetko bez toho, aby sa v dátach vášho e-shopu čokoľvek zmenilo.
 
Teda ak svoj e-shop prevediete na niekoho iného, prevedie spolu s ním aj všetky nastavenia, ktoré ste pre e-shop pomocou Mergada vytvorili.
 

Úrovne oprávnení

V Mergade fungujú tri úrovne oprávnení:
 
Vlastník - človek, ktorý má prístup k e-shopu, môže čokoľvek meniť a zároveň sa na fakturačné údaje z jeho užívateľského konta vyhotovujú faktúry
 
Zápis - zápis je oprávnenie, s ktorým môžete na e-shope v Mergade čokoľvek meniť a upravovať. Najčastejšie sa používa, ak váš e-shop spravuje niekto iný ako vlastník
 
Čítanie - máte možnosť prechádzať si e-shop v Mergade, ale nie je vám dovolené nič meniť
 
K jednému e-shopu môže mať prístup ľubovoľný počet užívateľov. Vždy môžete nového užívateľa pozvať kliknutím na ikonu panáčikov pri svojom svojho e-shope. Potom pošlite pozvánku na email. Po potvrdení emailovej pozvánky získava pozvaný prístup k e-shopu, a to presne s takým oprávnením, aké ste mu pridelili. Ak e-shop v administrácii ani po potvrdení pozvánky nevidí, je potrebné sa odhlásiť a znovu prihlásiť.
 
Ikona užívatelia

Fakturačné obdobie

S účtom súvisí aj fakturačné obdobie. V praxi sa jedná o to, ako často vám budeme posielať faktúry. Pretože je pre obe strany pohodlnejšie, keď fakturácia prebieha raz za pol roka alebo za rok, tieto voľby finančne zvýhodňujeme.
 
Ak si teda vyberiete platbu polročnú, bude vám z celkovej ceny faktúry odpočítaných 10%. Pri platbe na rok je úspora dokonca 20%. Fakturačné obdobie si môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach účtu.
 

Zmazanie e-shopu

V prípade, že e-shop už používať nechcete a zmažete ho, zostane v Mergade váš užívateľský účet. Ako sme už písali, je bezplatný, čiže v prípade, keď sa rozhodnete Mergado využiť niekedy v budúcnosti, len sa znova prihlásite. V prípade, že chcete odstrániť aj svoj užívateľský účet, kontaktujte prosím našu podporu.
 

Zhrnutie

  • Užívateľský účet a e-shop sú dve oddelené časti. K vášmu užívateľskému účtu (ktorý je vždy zadarmo) možno pridať ľubovoľný počet e-shopov.
  • Rovnako tak k vášmu e-shopu možno pridať ľubovoľný počet užívateľov.
  • Každý pozvaný užívateľ musí mať už pred zaslaním pozvánky vytvorený užívateľský účet v Mergade.
  • Ak vo svojom užívateľskom účte meníte fakturačné údaje, pošlite nám prosím upozornenie emailom. Administrácia fakturačného softvéru a Mergada sa prepája len jednorazovo, a to pri vystavovaní prvej faktúry. Potom musíme vaše fakturačné údaje meniť ručne.

Pre agentúry

Agentúry, ktoré spravujú inzerciu svojim klientom fungujú bežne na dvoch modeloch oprávnenia. Jedni fakturujú klientom svoje služby vrátane poplatku za Mergado. V takom prípade je e-shop vedený na agentúru a ak má majiteľ eshopu záujem nazerať do vykonávaných úprav, dostane oprávnenie buď čítania alebo i zápisu, ak má v pláne do inzercie zasahovať.
 
Druhým modelom je, že Mergado si platí klient sám, je teda vedený ako vlastník a agentúra má oprávnenie zápisu. Tento model sa nám osvedčil trochu viac, a to z toho dôvodu, že ak klient ukončí spoluprácu s agentúrou, môže ďalej pokračovať vo využívaní Mergada bez zmeny.

Pridať nový komentár