Ako na zbrane na Google AdWords?

 Na internete sa predáva najrôznejší tovar. Môžete tu kúpiť detskú postieľku, mixér alebo zbrane. Prečo sme si ako príklad vybrali práve zbrane? Jedná sa o veľmi špecifický tovar a pokiaľ váš e-shop obsahuje takýto sortiment, môžete mať problém s inzerciou cez Google AdWords.

Nie všetky vyhľadávače tovaru sú otvorené hocijakému sortimentu. Zatiaľ čo na Heureke nájdete širokú ponuku nožov, v Google AdWords by ste márne hľadali. Viete čo inzerovať a za čo vaša reklama nebude zamietnutá?

Na support stránkach AdWords nájdete definovaný obsah reklám, ktorý je považovaný za zakázaný. Pod nebezpečné produkty a služby spadajú: výbušniny, strelné zbrane, iné zbrane, víkendové drogy a tabak. Odôvodnenie z centra zásad AdWords znie: „Chceme ľuďom zaistiť bezpečie online i offline. Preto nepovoľujeme propagáciu niektorých výrobkov alebo služieb, ktoré spôsobujú škodu, poškodenie alebo zranenie.“

Čo všetko je zakázané

Pod výbušniny ako už zo samotného názvu vyplýva, patria produkty určené k výbuchu. Spadajú sem aj inštruktážne materiály k výrobe výbušnín. Pod kategóriou strelné zbrane patria zariadenia, ktoré vystreľujú vysokou rýchlosťou projektily. Nezáleží, či sa jedná o zbrane určené na šport, sebaobranu alebo boj. Patria sem tiež súčiastky potrebné k fungovaniu strelnej zbrane.

V kategórii iné zbrane sa nachádzajú nože určené k zraneniu protivníka, ľubovoľné prevedenie noža, ktorý poskytuje pri stretnutí výhodu, alebo akýkoľvek iný produkt, ktorý je určený k zraneniu protivníka pri športe, sebaobrane alebo v boji. Je to teda napríklad aj boxer, či peprový sprej.

Pod kategóriou víkendové drogy nájdeme propagáciu látok, ktoré sú užívané k pozmeneniu psychického stavu, produkty alebo služby ponúkané k užívaniu rekreačných drog a tiež propagácia obsahu s pokynmi k výrobe, nákupu alebo užívania drog. Kategória tabak obsahuje samozrejme tabak a ľubovoľné produkty, ktoré ho obsahujú a ktoré slúžia k jeho užívaniu. Patria sem aj produkty, ktoré napodobňujú fajčenie tabaku ako bylinkové a elektronické cigarety.

Pokiaľ inzerujete, či máte webové stránky zamerané na nebezpečné produkty a služby, môže byť vaša reklama pozastavená a zamietnutá. Taktiež váš web, či aplikácie budú pozastavené. V náväznosti na to, môže byť pozastavený aj váš účet, či môže vzniknúť deaktivácia remarketingových zoznamov. Viac o týchto možnostiach sa dočítate tu. A naopak pokyny k oprave nájdete tu.

Náš tip

Pokiaľ váš e-shop obsahuje rôzny sortiment, nie len zbrane a preto by ste chceli na AdWords inzerovať, môže vám v Mergade pomôcť pravidlo skryť na výber produktov, ktorých sa to týka. Ak neviete, ako na to, pomôže Vám tento článok, či video

Tu je malá ukážka ako v Mergade vytvoriť pravidlo a ako to vyzerá, keď je produkt skrytý:

Pridať nový komentár