Aktuálne Mergadove novinky? Tentokrát veľa menších vylepšení a jedno veľké na pozadí!

Mergadove novinky

  • Mnoho drobných vylepšení Analytiky: vylepšené radenie podľa dní v týždni, zápis desatinných čísel, zaokrúhľovanie mien, pamätanie si už zvolených metrík v grafe...
  • V analytike nová dimenzia Dni v týždni.
  • Graf na stránke Prehľad v exportoch pre Heureku, obsahuje odkaz do Analytiky a po novom sú v základnom  stave zapnuté iba dve metriky.
  • Vylepšený slovenský preklad.
  • Zmena spôsobu spracovania dát. Táto novinka nebude vidieť v administrácii, ale mala by priniesť zrýchlenie spracovania dát e-shopov. A ide o veľký zásah do „vnútorností“ Mergada.
  • Ručné pregenerovanie exportu, ktoré môžete zapnúť stlačením tlačidla v nastaveniach exportu, vykoná kompletné pregenerovanie dát, vrátane vyčistenia všetkých medzipamätí.

Pre tento týždeň je to všetko, nech vám moje novinky dobre slúžia.

Pridať nový komentár