Bidding Fox - automatický bidding ako samostatná aplikácia pre Mergado


Aká téma sa najviac skloňuje v poslednej dobe, keď ide o cenové porovnávače? Rozhodne biddingové automaty, pretože tí čo to myslia s porovnávačmi vážne trávia nad optimalizáciou cien za prekliky nezanedbateľný čas.