Human Centered Design mení všetkých a všetko

Lukáš Horák
24. 10. 2018
2 minúty čítania
Human Centered Design mení všetkých a všetko

Nenechajte sa pomýliť. Toto je článok o Copy na stojáka #4. Ale preto, že ho viedol Roman HřebeckýPábení, téma sa už zďaleka netýkalo len copywrtingu. Roman nám pomohol rozšíriť pohľad na to, akým spôsobom majú firmy premýšľať a aké informácie zhodnocovať, aby dokázali vytvárať kvalitnú prácu.

Nenechajte sa pomýliť. Toto je článok o Copy na stojáka #4. Ale preto, že ho viedol Roman HřebeckýPábení, téma sa už zďaleka netýkalo len copywrtingu. Roman nám pomohol rozšíriť pohľad na to, akým spôsobom majú firmy premýšľať a aké informácie zhodnocovať, aby dokázali vytvárať kvalitnú prácu.

Human Centered Design

Aj keď sme sa pri Romanovej prednáške od témy copywritingu ako takého vzdialili, je potrebné povedať, že sme sa vďaka tomu dokázali zamyslieť sa nad zmyslom našej práce aj spoločností, pre ktoré pracujeme. A to je jeden z hlavných cieľov Pábenia – ísť hlbšie, k podstate problému. Práve preto sa už Roman a jeho kolegovia neživia iba copywritingom. Pábení sa postupne preorientovalo na poskytovanie komplexného design thinkingu. A vďaka tomu dokáže firmám pomáhať s tak veľkými požiadavkami, ako zmena spôsobu náboru zamestnancov, tvorba obsahu webu, či správne uchopenie hodnôt firmy.

Jeho hlavnou osou je pojem Human Centered Design – teda tvorba riešenia s ohľadom na ľudí. Toto zaklínadlo znamená, že pri hľadaní a pomenovaní problematiky je potrebné sa sústrediť na potreby a požiadavky klientov i zamestnancov a podľa toho poskytovať vhodné riešenie.

Roman dal návštevníkom takmer zaplnenej Nekavárny veľa nových podnetov. To bolo vidno aj po skončení prednášky, kedy sa na neho znieslo mnoho dopĺňajúcich otázok. Ďakujeme Romanovi a všetkým účastníkom, že nám pomohli urobiť ďalšiu zmysluplnú akciu (nie) len pre tvorcov obsahu. Že ste Copy na stojáka #4 nestihli? Pustite si video!

Lukáš Horák

Lukáš sa v Mergade stará o väčšinu komunikácie v češtine. Prostredníctvom blogu, e‑mailu a sociálnych sietí pravidelne zásobuje čitateľa aktualitami z e‑commerce, novinkami a tipmi z Mergada. Pokiaľ práve nie je copywriter, užíva si príjemné veci ako badminton, výlety medzi utajené skvosty osemdesiatkovej hudby a plody mora podávané s červeným vínom.