Poraďte si so sezónnosťou produktov vďaka návodu od agentúry datanimals

Petra Marková
9. 2. 2023
5 minút čítania

Nasledujúci use case MERGADO Editora využijú e‑shopy všetkých veľkostí, ktoré riešia otázku sezónnosti kategórií produktov a ich rôzny výkon v jednotlivých mesiacoch.

Nasledujúci use case MERGADO Editora využijú e‑shopy všetkých veľkostí, ktoré riešia otázku sezónnosti kategórií produktov a ich rôzny výkon v jednotlivých mesiacoch.

Namiesto mesiacov by sme mohli rovnako jednoducho použiť celé ročné obdobia (jar, leto, jeseň, zima) a riešenie tým zjednodušiť. Na druhej strane si môžeme urobiť sezónnosť v jednotlivých týždňoch v roku. Zapojením Google Sheets do MERGADA sa nám otvárajú neobmedzené možnosti. Využite návod, ktorý vytvorila agentúra datanimals

V case-study prejdeme:

1. Rozdelenie produktov vo feede do kategórií

2. Tvorba tabuľky sezónnosti

3, Použitie stĺpcov Pomocná a MESICNUM

4. Prepojenie Google Sheets a MERGADA

5. Nastavenie v MERGADO Editore

6. Práca s Elementom SEZONA

7. Element KATEGÓRIA

8. Element MESICCHAR

9. Element Custom_label

10. Výbery v sezóne a mimo sezóny

Pre účely návodu sme vytvorili fiktívny model e‑shopu, ktorý celoročne predáva rôzne športové potreby.


1) Rozdelíme si produkty vo feede do kategórií (v MERGADE “uložené výbery produktov”)

Kategórie produktov volíme tak, aby sme u nich mohli odlíšiť, v ktorých mesiacoch sa predávajú. V tomto kroku nám pomôžu atribúty vo feede na vstupe do MERGADA, ako je napríklad Product type či naša vlastná kategorizácia na e‑shope, prípadne Title. Pri Shoptete sa napríklad v základe prepisuje kategorizácia e‑shopu do Google Product type.

2) Tvorba tabuľky sezónnosti

V Google Sheets si vytvoríme tabuľku pre sezónnosť, kde budeme mať v riadkoch jednotlivé kategórie produktov a v stĺpcoch mesiaca.

Hotová tabuľka bude vyzerať nasledovne:

V stĺpci Sezóna vždy skontrolujeme začiarknutie checkboxu pri mesiaci na danom riadku pri kategórii. Pokiaľ je hodnota “TRUE”, teda zaškrtnuté políčko, prepíše sa mesiac z prvého riadku do stĺpca Sezóna.

=CONCATENATE(IF(B2="sezona",$B$1,""),IF(C2="sezona",$C$1,""),IF(D2="sezona",$D$1,""),IF(E2="sezona",$E$1,""),IF(F2="sezona",$F$1,""),IF(G2="sezona",$G$1,""),IF(H2="sezona",$H$1,""),IF(I2="sezona",$I$1,""),IF(J2="sezona",$J$1,""),IF(K2="sezona",$K$1,""),IF(L2="sezona",$L$1,""),IF(M2="sezona",$M$1,""))

Keď v tabuľke nebudeme potrebovať meniť sezónnosť v čase, stačí zjednodušiť podmienku na =IF(B2=”sezóna”,$B$1,””). Tá hovorí, že keď bude v bunke B2 text “sezóna”, prepíše príslušný mesiac.

=CONCATENATE(IF(B2,$B$1,""),IF(C2,$C$1,""),IF(D2,$D$1,""),IF(E2,$E$1,""),IF(F2,$F$1,""),IF(G2,$G$1,""),IF(H2,$H$1,""),IF(I2,$I$1,""),IF(J2,$J$1,""),IF(K2,$K$1,""),IF(L2,$L$1,""),IF(M2,$M$1,""))

 

Naopak si cez Extensions v Google Sheets môžeme importovať dáta z Google Analytics na úrovni ID produktov.

1. Pridanie nového rozšírenia “Get add-ons” — Google Analytics, ktoré po inštalácii nájdem v bode 2.

Napríklad si môžeme vybrať produkty, ktoré majú za dané obdobie viac ako 10 unikátnych predajov za mesiac. Takto si celý proces úplne zautomatizujeme bez toho, aby sme museli sezónu vyplňovať manuálne. Tým máme vyriešenú tabuľku sezónnosti.

3) Použitie stĺpcov Pomocná a MESICNUM

 • Potrebnou pomôckou na napárovanie do feedu je v ďalšom sheete stĺpček POMOCNA, do ktorého dáme napríklad jednotku (pre napárovanie v MERGADE).
 • Ďalej je to stĺpček MESICNUM (mesiac číselne), do ktorého vložíme funkciu =month(today())

Týmto krokom zaistíme, že nám Google bude v stĺpci MESICNUM udržiavať číslo aktuálneho mesiaca, ktorý si v MERGADE naparujeme na mesiace vypísané slovami.

Proces môžeme zjednodušiť tým, že si poznačíme jednotlivé mesiace číslami v tabuľke sezónnosti. Tým sa nám oba elementy hneď prepoja.

4) Prepojenie Google Sheets a Mergada

V Google Sheets tabuľke môžeme vyexportovať URL, na ktorej bude uložený CSV súbor obsahujúci priradenie našich kategórií produktov k jednotlivým sezónnostiam.

 1. Súbor (File)
 2. Zdieľať (Share)
 3. Publikovať na web

Následne si zvolíme konkrétny sheet s tabuľkou sezónností.

Ako výstupný formát si zvolíme CSV. Dole v poli nájdeme vygenerovanú URL na prenesenie nášho sheetu do MERGADA

V MERGADE pôjdeme cestou:

 • Na stránke Pravidlá vytvoríme Nové pravidlo.
 • Typ pravidla je “↑↓ Import dátového súboru”.
 • Výbery vykonáme na všetky produkty.
 • Režim mapovania “je kľúč” sa presne zhoduje.
 • Zdroj dátového súboru je Zadať URL adresu.
 • Vložíme URL, ktorú sme si vygenerovali v sheetoch.

Primárne si cez POMOCNÚ potrebujeme napojiť na všetky produkty element MESICNUM. Jeho tvorbu som popísal vyššie, prípadne je na nahliadnutie tu.


5) Nastavenie v MERGADO Editore

Vytvoríme si element POMOCNA, ktorý naplníme na všetkých produktoch jednotkou (1) s použitím pravidla XXXXX.

Následne si na všetkých položkách vytvoríme element MESICNUM.

Ponecháme ho prázdny a naplníme až v nasledujúcom kroku cez pravidlo Import dátového súboru. Ten si naimportujeme podľa návodu vyššie.

V URL sheete s POMOCNOU, kde sa kľúč presne zhoduje, sa nám ku všetkým položkám naplní aj hodnota v atribúte MESICNUM. Tá nám hovorí, aký je konkrétne mesiac v číslach od 1 do 12 (kombinácia funkcií month a today).

Aby sme si usporiadali, čo sme už dosiahli:

 • V MERGADE sme do feedu na všetkých položkách dostali element MESICNUM, ktorý sa nám dynamicky mení z Google Sheetu.
 • Dostali sme ho tam pomocou elementu POMOCNA, v ktorom máme na všetkých položkách hodnotu “1”. Tá nám poslúžila na jednoduché napárovanie.

Sledujte, zvyšok už je ľahký.

6) Element SEZONA

Založíme si element SEZONA, ktorý budeme napĺňať podľa jednotlivých výberov produktov v MERGADE.

Párovanie teda bude prebiehať na základe názvu kategórií, ktoré sa musia volať rovnako v MERGADE ako v Sheetoch.

Následne si naimportujeme dátový súbor CSV pre sheet, ktorý obsahuje sezónnosť podľa jednotlivých kategórií.

Pravidlo bude vyzerať nasledovne:

7) Element KATEGÓRIA

Založíme si element KATEGÓRIA a naplníme si ho podľa výberov. Na základe tohto elementu budeme následne párovať naplnenie samotnej sezónnosti.

Element KATEGÓRIA si môžeme naplniť podľa potreby – bude napríklad definovaný podľa Product type. V rámci jednoduchosti som zvolil výbery založené na elemente Title.

8) Element MESICCHAR

Založíme si element MESICCHAR, do ktorého naplníme mesiace podľa čísel. Čísla sa nám budú meniť podľa premennej MESICNUM dynamicky importovanej zo sheetu.

Založíme štítok Custom label 0 (napr.) a budeme doňho prepisovať výbery „v sezóne“ a „mimo sezóny“.

9) Element Custom_label

Založíme si element CUSTOM_LABEL_0, ktorý sa využíva napríklad v Google Shopping kampaniach, ale môžeme s ním pracovať aj na ostatných platformách.


10) Výbery v sezóne a mimo sezóny

Následne si vydefinujeme výbery “produkty v sezóne” ako SEZONA ~ (obsahuje) MESICCHAR na výstupe.

Vidíme, že v tabuľke dole máme už iba produkty, pri ktorých sme v Sheetoch zvolili sezónu.

Následne vydefinujeme výber “produkty mimo sezónu” ako SEZONA !~ (neobsahuje) MESICCHAR na výstupe.

V poslednom kroku si štítok naplníme výbermi.

Tento návod počíta so stredne pokročilou znalosťou MERGADA. Všetky potrebné informácie pre vyhotovenie tohto príkladu načerpáte na MERGADO školeniach. Sú zadarmo a vrelo ich odporúčam všetkým, ktorí chcú preniknúť do sveta feedov a tovarových porovnávačov.

Článok vznikol v spolupráci s agentúrou datanimals a ich špecialistom Antonínom Jedličkom.

Mohlo by vás zaujímať:

Petra Marková

Slovenský trh a ľubozvučnú slovenčinu má v MERGADE na starosti content špecialistka Petra. Textuje, bloguje, prekladá a s vášňou tvorí obsah na sociálne siete. A keď práve nehľadá tie správne slová, venuje svoj čas bytovej džungli, pečeniu, kaviarňam alebo cestovaniu.