Pre e‑shopárov: Úprava feedu pre zobrazovanie skladovej dostupnosti rôznych dodávateľov

Petra Marková
1. 8. 2023
4 minúty čítania

Veľa e‑shopov chce kombinovať vlastné skladové zásoby so zásobami na externých skladoch dodávateľov. Ak máte tovar na vlastnom sklade, vždy chcete ukazovať, že sú produkty skladom ihneď k expedícii. Ale ukázať zákazníkovi aktuálnu informáciu o skladových zásobách vašich dodávateľov v reálnom čase, a podľa toho meniť dostupnosť tovaru a termín doručenia, väčšina predajcov nastaviť nedokáže.

Veľa e‑shopov chce kombinovať vlastné skladové zásoby so zásobami na externých skladoch dodávateľov. Pokiaľ máte tovar na vlastnom sklade, vždy chcete ukazovať, že sú produkty skladom ihneď k expedícii. Ale ukázať zákazníkovi aktuálnu informáciu o skladových zásobách vašich dodávateľov v reálnom čase, a podľa toho meniť dostupnosť tovaru a termín doručenia, väčšina predajcov nastaviť nedokáže. Pritom je to relatívne jednoduché všetko nastaviť pomocou MERGADA.

Mergado na 30 dní zadarmo
  • feed si upravíte sami a ušetríte náklady za prácu programátora
  • plný prístup ku všetkým funkciám už v skúšobnej verzii

Takáto úprava dostupnostného feedu môže zvýšiť vášmu e‑shopu dôveryhodnosť, ponúknuť vašim zákazníkom reálne termíny doručenia, viac predávať, a hlavne všetko automatizovať.

Postupovať je možné napríklad tak, ako sme to urobili úspešne pre jedného nášho klienta predávajúceho cyklo doplnky. Poďte sa pozrieť na nastavenie MERGADA, ktoré vám umožní podľa aktuálnej skladovej zásoby u vás a dodávateľov správne zobrazovať dostupnosť produktov vo vašom e‑shope.

Základom sú XML dostupné feedy od dodávateľov

Ako vstupné informácie budeme potrebovať XML dostupnostný feedy dodávateľov. Pretože v našom prípade má klient celkom 5 rôznych dodávateľov produktov, od každého sme získali XML výstup produktov a skladových zásob. Ten sme vložili ako jednotlivé exporty do MERGADA, kedy na vstupe bol XML feed dodávateľa a na výstupe CSV.

Modifikácia pôvodného dostupnostného feedu e‑shopu

Keď už máme pripravené XML feedy s produktmi a skladovými zásobami od rôznych dodávateľov ako samostatné exporty s výstupom v CSV, modifikujeme na základe týchto dát súčasný dostupný feed pre náš e‑shop.

1. Produkty na vlastnom sklade majú prednosť

Ak má e‑shop produkt na vlastnom sklade, chceme vždy zobrazovať na produktovej karte našu skladovú zásobu, nie to, že je na sklade u dodávateľa. Preto sme vytvorili nový element ITEM_SKLAD, ktorý hovorí, aký sklad sa má pri produkte preferovať. Hodnota 1 znamená vlastný sklad, hodnota 2 externý sklad niektorého z dodávateľov. Táto hodnota potom finálne e‑shopu hovorí, ako rýchlo dokáže produkt e‑shop doručiť (pri doručení z externého skladu dodávateľa je doručenie o 2 dni dlhšie).

Zároveň s tým si zaznamenáme do ďalšej novej premennej ITEM_KUSU_PUVODNI_HODNOTA, koľko kusov produktu je skladom. Informáciu zámerne oddeľujeme od elementu ZASOBA, ktorá môže byť v procese prepisovaná.

2. Pri produktoch, ktoré nemáme na sklade, určíme, aký dodávateľ ho má skladom.

Vo feede si vytvoríme nové elementy na zapisovanie skladovej zásoby pre rôznych dodávateľov:

  • ITEM_KUSU_DODAVATEL1
  • ITEM_KUSU_DODAVATEL2
  • ITEM_KUSU_DODAVATEL3
  • ITEM_KUSU_DODAVATEL4
  • ITEM_KUSU_DODAVATEL5

Tie na úvod pravidlom vynulujeme, aby sme vždy s každým exportom prepísali do feedu aktuálnu skladovú dostupnosť.

Ďalej sme pomocou typu pravidla Import dátového súboru napárovali pripravené CSV výstupy s informáciami o dostupnosti produktov od jednotlivých dodávateľov pomocou obdobných pravidiel:

Kľúčom pre spárovanie bolo číslo produktu alebo EAN, alternatívne názov produktu. Ako URL adresu zdrojového dátového súboru sme vložili výstupnú adresu dostupnostných feedov od dodávateľov, ktorých sme si v predchádzajúcom kroku pripravili.

Všetkým produktom, ktoré nemáme na vlastnom sklade a má ich niektorý z dodávateľov, nastavíme hodnotu ITEM_SKLAD na 2 (tovar na externom sklade):

3. Pri produktoch na skladoch dodávateľa prepíšeme späť do skladovej zásoby nový počet kusov skladom

Následne sme porovnali stav skladových zásob jednotlivých skladov a vytvorili pre každého dodávateľa výber produktov, ktorých má zo všetkých dodávateľov najviac na sklade. Výber pre dodávateľa 1 vyzerá takto:

[ITEM_KUSU_PUVODNI_HODNOTA]  = "0" AND [ITEM_KUSU_DODAVATEL1] > "0" AND [ITEM_KUSU_DODAVATEL1] >= [ITEM_KUSU_DODAVATEL2] AND [ITEM_KUSU_DODAVATEL1] >= [ITEM_KUSU_DODAVATEL3] AND [ITEM_KUSU_DODAVATEL1] >= [ITEM_KUSU_DODAVATEL4] AND [ITEM_KUSU_DODAVATEL1] >= [ITEM_KUSU_DODAVATEL5] 

Pretože klient má v našom prípade päť dodávateľov, treba pre každého dodávateľa pripraviť obdobný výber.

Keď už vieme, ktorý dodávateľ má najvyššie skladové zásoby, pomocou pravidla Hromadné prepisovanie podľa výberu sme prepísali do elementu ZASOBA danú skladovú zásobu:

4. Upravený dostupný feed ponúkneme e‑shopu

Takto modifikovaný feed so skladovými zásobami ponúkneme e‑shopovému riešeniu. V našom prípade sme napájali na eshop-rychle.cz. S podporou sme sa dohodli, v akom elemente XML feedu je informácia o tom, aký sklad sa má pri produkte zobrazovať (ITEM_SKLAD) a koľko produktov na sklade je (ZASOBA).

MERGADO potom pravidelne niekoľkokrát denne sťahuje aktuálne štatistiky dostupnosti od dodávateľov, automaticky páruje produkty s tými, ktoré ponúkame na e‑shope a určuje, či a v akom množstve daný produkt má dodávateľ na sklade.

E‑shop vďaka tomu dokáže zobrazovať aktuálne informácie o dostupnosti i množstve a zvýšiť dôveryhodnosť v očiach zákazníka, ktorý vidí reálnu dostupnosť (v prípade externého skladu 3 pracovné dni) a počet kusov na sklade. Vyhneme sa tak predchádzajúcej neatraktívnej dostupnosti “Nie je skladom, dostupnosť na otázku ”, ktorá zahlcovala zákaznícku podporu a odrádzala od nákupu.

Prispôsobte si mechanizmus a pravidlá na mieru

Každý bude mať trochu inú situáciu, dodávateľa, termíny doručenia a možnosti e‑shopového riešenia, ktorým sa treba prispôsobiť. Tento postup môžete vziať ako vzor a upraviť si ho pre vašu potrebu. Prípadne sa neváhajte obrátiť na nás, marketingovú agentúru Včeliště, ktorá je certifikovaným partnerom MERGADA. Radi vám podobný systém nastavíme, prepojíme dáta z rôznych dodávateľov a automaticky spracujeme do potrebného formátu.

Článok vznikol v spolupráci s agentúrou Včeliště a jej zakladateľom a marketérom Jozefom Řezníčkom.
 

 

Mohlo by vás zaujímať:

Petra Marková

Slovenský trh a ľubozvučnú slovenčinu má v MERGADE na starosti content špecialistka Petra. Textuje, bloguje, prekladá a s vášňou tvorí obsah na sociálne siete. A keď práve nehľadá tie správne slová, venuje svoj čas bytovej džungli, pečeniu, kaviarňam alebo cestovaniu.