Zmeny v tagu PRODUCT na Heureke

Ako to bolo doteraz

Dlhú dobu bolo zaužívaným štandardom, že Heureka v XML podporovala dva typy názvov produktu. PRODUCTNAME znamenal (a stále znamená) základný názov bez akýchkoľvek príkras. Jedná sa o párovací element. Ako príklad môžeme uviesť fotoaparát s názvom Canon EOS 100D. Druhý element PRODUCT obsahoval rozšírený názov. Rozšírení mohlo byť viacero typov. Bolo možné doplniť darček zdarma (výsledok: Canon EOS 100D + darček zdarma), dopravu zadarmo (Canon EOS 100D + doprava zdarma), ľubovoľné príslušenstvo (Canon EOS 100D + objektív zadarmo) alebo všetko dohromady (Canon EOS 100D + darček zdarma + doprava zadarmo).
Toto bol donedávna správny postup odporúčaný samotnou Heurekou.

Nové elementy

So zavedením nového elementu , o ktorom sme písali v článku predtým, sa informácia o darčeku presunula sem. Informáciu o doprave Heureka po novom vyžaduje uvádzať iba v elemente .
 
Odporúčame teda odstrániť z tagu PRODUCT všetky benefity a presunúť ich do vyššie spomenutých elementov. V podstate ihneď po tomto oznámení sa nám jeden klient posťažoval, že dostal od Heureky správu, nech z inzercie okamžite odstráni formulku "+ darček zdarma" inak mu bude pozastavená inzercie. Taká razancia v presadzovaní tejto novinky nás naozaj prekvapila.

PRODUCT vs. PRODUCTNAME

Ako teda správne nastaviť tieto dva elementy? PRODUCTNAME nastavte tak, aby názov produktu kopíroval názov produktovej karty na Heureke, napríklad "Winix WAC U450". Rozšírenie názvu (teda element PRODUCT) je vhodné pojať napríklad takto: "Čistička vzduchu Winix WAC U450". Benefitom takto nastaveného názvu je vylepšené zobrazovanie vo fulltexte.

Súčasnosť

Nové pravidlá Heureky teda okrem vyššie spomínaného využitia ďalšiu prácu s elementom PRODUCT značne obmedzujú. Doterajšie pestré možnosti uvádzania benefitov sú osekané na absolútne minimum a smerované do konkrétnych elementov. Rozumieme Heureke v tom, že pre prácu s užívateľskými dátami je toto riešenie oveľa prehľadnejšie, núka sa však teoretická úvaha, že by časom pre názov produktu mohol zostať iba jeden element. Nuž nechajme sa prekvapiť.

Pridať nový komentár