eMAG

eMAG je najväčší rumunský marketplace. S 44 miliónmi návštev za mesiac na začiatku roku 2020 vykazoval medziročný rast o 50 %. Web tohto rozsiahleho trhoviska pokrýva ponuku všetkých obvyklým kategórií. V roku 2019 rozšíril služby tiež o vlastný supermarket. Jeho pomocou dokážete dobre osloviť aj bulharských, maďarských a poľských zákazníkov.

Mergado podporuje formát pre eMAG. Jeho pomocou dokážete automatizovane riadiť inzerciu z jedného miesta.

Odborné články o eMAGu:

Inzertujte na eMAGu

Zahraničná expanzia je v súčasnej e-commerce jedným z najviac rozoberaných tém. Beriete vstup na ďalšie trhy takisto vážne? Spoznajte eMAG - najväčší rumunský marketplace, ktorého pomocou dokážete osloviť aj bulharských, maďarských a poľských zákazníkov.

03.03.2020