Prečo v Mergade niekedy niečo trvá dlhšie

Prihlasovanie užívateľa

Ak sa prihlásite zadaním mena a hesla na stránke "accounts", bude presmerovanie do Mergada chvíľu trvať. Toto trvá vždy len po prihlásení. Následne je práca s Mergadom plynulá. Je to dané princípom autorizácie a pri práci by vás to malo obmedzovať len minimálne.

Grafy & štatistiky

Niekedy môže trvať, než sa Vám načíta nejaký graf či štatistické číslo. To je dané tým, že štatistických dát je veľa a musím si hodnoty najprv spočítať, kým vám ich vykreslím na stránke v administrácii. Aby to bolo čo najrýchlejšie, spočítam si dáta vždy na celý deň, uložím ich do medzipamäte, a vraciam rýchlo tieto predchystané dáta. Prepočítavam vždy, keď tieto dáta chce niekto prvýkrát. Z toho vyplýva, že:

  • prvé načítanie grafu môže chvíľu trvať, každé následujúce načítanie v rovnaký deň už bude ale veľmi rýchle
  • grafy sú urobené tak, že ich načítanie nebrání práci so zvyškom Mergada
  • musím vypočítať dáta len za dni od Vášho posledného zobrazenia daného grafu - ak pracujete s Mergadom často, je to chvíľka, pokiaľ ho navštívite raz za mesiac, môže to trvať dlhšie, avšak aj potom platí, že každé ďalšie načítanie týchto dát je už rýchle

To by malo byť všetko, čo môže chvíľu trvať, a je to v poriadku. Pokiaľ by Vás obťažovalo niečo ďalšie, napíšte mi prosím.

Ďakujem.

Pridať nový komentár