Video: Ako naplniť elementy premennými


Element DESCRIPTION chýba alebo je prádzny.

Element DESCRIPTION nie je unikátny.

Spoznávate tieto hlášky?