Nezastavujeme – zmeny Bidding Fox v sekcii Produkty

V predchádzajúcej časti sme si povedali o nových možnostiach diagnostiky Bidding Fox. Tieto novinky súvisia aj so sekciou Produkty, ktorá bola nedávno obohatená o niekoľko šikovných vylepšení, ktorých výhody si popíšeme v dnešnom článku.

Filtre

Na stránke Filtorvanie/Vyhľadávanie sa už nemusíte zaťažovať tým, koľko e-shopov sa filtruje podľa biddingu a koľko podľa ceny. Po poslednej aktualizácii je teraz možné filtrovať podľa celkového počtu e-shopov, resp. podľa ich unikátneho množstva.

Výpis produktov

Rozšírili sme informácie o produktoch. Vďaka tomu si ich môžete zobraziť na základe jednotlivých zdrojov alebo aj všetky naraz.

Informácie sú zobrazované:

  • z dát Bidding Foxu
  • zo stavu na Heureke
  • zo štatistík Heureky
  • z Google Analytics

Detail produktu

Prvá zmena viditeľná z hora je pri prehľade „stav produktov/ponuky“. Tieto informácie boli rozčlenené do blokov, vďaka tomu sa odstránil veľký zhluk informácií. Ďalšie informácie sú zároveň ľahšie dostupné.

Bloky informácií o produkte sú rozdelené rovnako ako na stránke Produkty na:

  • dáta z Bidding Foxu
  • stav na Heureke
  • štatistiky Google Analytics, Heureka
  • všetko

Do detailu produktu bol pod prehľad pridaný nový blok s Diagnostikou, kde sú prehľadne vidieť Problémy, Varovania a Odporúčania pre konkrétny produkt. Jedná sa teda o rovnaké atribúty, ktoré sa nachádzajú na stránke Diagnostika, ale tu sú určené priamo pre produkt. Vďaka tomu rýchlo zistíte, z akého dôvodu BF produkt nebidduje a zároveň získate odporúčanie, ako na biddingu produktu pracovať ďalej.

Nový blog s diagnostikou priamo v detaile Produktu
 

Vlastný počet produktov na stránke Produkty

Mnoho z vás žiadalo, aby vývojári BF kvôli rýchlejšej kontrole zvážili, koľko produktov má byť zobrazených na stránke. Odteraz si môžete zvoliť, koľko produktov chcete na stránku vypísať. Stačí špecifikovať a chvíľu počkať. Počet vypísaných produktov sa rovno zmení.

 

Bidding Fox

Chcete byť na Heureke viditeľný a pritom mať rozpočet pod kontrolou? Využite služieb biddingového automatu. 3x denne prepočítava cenu CPC a drží pozíciu vášho tovaru tak, ako ste nastavili.

Pridať nový komentár