Kde sa zobrazujú elementy na Zboží.cz?


Elementy považujeme za základné stavebné kamene XML feedov, sú v nich skryté informácie o našom tovare. Kam presne sa ale na tovarových vyhľadávačoch prepisujú?