Aby zmeny boli vidieť

Pre urýchlenie načítania zmien máme v Mergade tri možnosti – všetky z nich zrejme poznáte, poďme sa ale pozrieť na to, ktorú sa hodí kedy použiť.

1) Aplikovať pravidlá

Tlačítko nájdete na karte Pravidlá. Pokiaľ naň kliknete, Mergado iba aplikuje pravidlá bez synchronizácie produktov (tj. Bez načítania nových dát z e-shopu) a zároveň nevykoná export zmien do výstupného feedu. Všetky zmeny plynúce z aplikácie pravidiel teda uvidíte iba v Mergade, bez toho, že by bol ovplyvnený výstupný feed. Táto voľba sa hodí pri „ladení“ pravidiel, kedy potrebujete skontrolovať, ako sa napr. novo vytvorené pravidlá prejavia na súčasných produktoch a elementoch v Mergade, bez toho, že by ste chceli ovplyvniť výstupný feed.

2) Pregenerovať zmenené

Túto možnosť nájdete na karte Nastavenie. Mergado načíta nové dáta z e-shopu, následne aplikuje pravidlá, ale IBA na produkty zmenené od minulého pregenerovania a potom vykoná export dát do výstupného feedu. Táto voľba sa hodí, keď užívateľ potrebuje čo najrýchlejšie premietnuť zmeny do výstupného feedu, ale zároveň nechce kvôli pár vykonaným zmenám aplikovať pravidlá na úplne celý feed. To ocenia najmä správcovia, či majitelia veľkých feedov, kde táto voľba šetrí čas pri pregenerovaní dát. Všetky tieto kroky sa tiež vykonávajú pri automatických aktualizáciách. 

Čo presne znamená „produkty zmenené od minulého pregenerovania“? Pokiaľ dôjde k zmene pri produkte v Mergade (napr. manuálnou editáciou, zmenou v aplikácii, pridaním položky do feedu a pod.). Mergado si takej položky zaznamená príznak „zmeneného“ a po kliknuté na Pregenerovať zmenené sa bude týmto položkám venovať. Tie, pri ktorých zmeny nenastali, nechá tak. 

3) Pregenerovať všetko

Druhá voľba na karte Nastavenie. Mergado pri nej načíta nové dáta z e-shopu, aplikuje pravidlá na všetky produkty a vykoná export dát do výstupného feedu. Táto voľba sa hodí, pokiaľ chce užívateľ čo najrýchlejšie premietnuť zmeny do výstupného feedu alebo keď potrebujete vynútiť aktualizáciu tiež pri produktoch, ktoré neboli od minulého pregenerovania zmenené. Napr. dochádza pri pregenerovaní k chybám, niektoré dáta nie sú aktualizované a iné neštandardné stavy, kedy táto voľba „pregenerovať všetko“ môže problémy odstrániť.

Na záver ešte prehľadné zhrnutie:

Pridať nový komentár