Ako pomôže MERGADO vyhľadávačom tovaru alebo marketplaces

Petra Marková
3. 10. 2023
3 minúty čítania

Ak prevádzkujete vlastný marketplace či vyhľadávač tovaru, MERGADO systém vám pomôže navýšiť tržby a ušetriť prácu. Zakladateľ MERGADA Michal Janík sa s vami podelí o svoje nápady z praxe.

Ak prevádzkujete vlastný marketplace či vyhľadávač tovaru, MERGADO systém vám pomôže navýšiť tržby a ušetriť prácu. Zakladateľ MERGADA Michal Janík sa s vami podelí o svoje nápady z praxe.

O marketplaces

Pre ďalší text budem predpokladať internetovú stránku, ktorá prezentuje informácie o tovare. Tie získava z dátových feedov od e‑shopov. Je jedno, či stránka funguje ako marketplace (zákazník objedná na stránke) alebo vyhľadávač tovaru (zákazník preklikne na cieľový e‑shop). Tipy sú zhodné.

Mergado na 30 dní zadarmo
  • feed si upravíte sami a ušetríte náklady za prácu programátora
  • plný prístup ku všetkým funkciám už v skúšobnej verzii

Nápady, ako pomôže MERGADO systém marketplacom

1) Formát feedu

Základom sú dáta vo formáte, ktorý marketpalce spracuje. V našich končinách sa často vyskytujú formáty Heureka.cz/Heureka.sk a Google Shopping. MERGADO editor dokáže dáta na cieľový formát previesť zo stoviek formátov od CSV súboru po špeciálne dátové štruktúry.

2) Skryť nevalidné položky

Pri nastavení projektu v MERGADO Editore dokážete skryť položky, ktoré nie sú validné. Obvykle ide o tie, ktoré neobsahujú kategóriu, názov, cenu, obrázok, textový popis. Stačí, aby chýbala jediná z týchto položiek a produktová karta by bola nekvalitná. Ak skryjete nevalidné položky už v MERGADO Editore, nemusíte ich riešiť vo svojom marketplace.

3) Exportovať iba potrebné elementy

MERGADO Editor vám v projekte umožní skryť elementy, ktoré váš marketplace nevie spracovať. Tým dôjde k zmenšeniu objemu dát a zefektívneniu spracovania. Typickým príkladom môžu byť elementy MAX_CPC či HEUREKA_CPC. Pokiaľ váš marketplace ponuku za preklik nereflektuje, v tom prípade to môže napríklad  VAT, rôzne interné elementy inzerenta, niekedy aj doprava.

4) Napárovať kategórie

Pravidlo pre nastavenie kategórií MERGADO Editora vám umožní hromadne nastaviť hodnoty kategórií. Tím sa zjednoduší spracovanie v marketplace. Stačí potom 100% zhoda názvu kategórie. Ak váš marketplace podporuje existujúci strom kategórií (napr. Heureka), môžete využiť automatické napárovanie v tomto pravidle.

4) Prepísať & naformátovať texty

Ak váš marketplace podporuje popis tovaru (obvykle DESCRIPTION) v HTML a vstupný feed toto neobsahuje, môžete využiť aplikáciu Clicking Goat & GPT. Podrobnejšie som o automatizovanom prepise textov písal v článku Ako hromadne prepísať text s popisom tovaru pomocou GPT.

5) Spracovať parametre

Ak váš marketplace podporuje spracovanie parametrov, môže sa hodiť premenovanie názvov parametrov či premenovanie hodnôt parametrov.

6) Automatický preklad popisov tovaru

Osobne odporúčam napr. pre slovenský marketplace používať výhradne slovenské vstupné dáta. Ak by ste chceli obsah napriek tomu preložiť (napr. zo slovenčiny), odporúčam MERGADO Translate. Podobne ako Clicking Goat & GPT spracuje dáta hromadne.

7) Efektívna práca v administrácii

Osobne som pri príprave dát ušetril prácu vďaka importu výberov a importu pravidiel z už nastaveného projektu (iného feedu). Pôvodne som si chcel pripraviť automatizáciu, ktorá by nastavenia urobila za mňa. Nakoniec mi ale import prišiel jednoduchší. Nemusel som tak spoločné nastavenia klikať zakaždým znova.

Prečo využiť MERGADO Editor

Osobne vidím nasledujúce výhody:

  • Nemusíte nič programovať. Používať ho môžete rovno hneď.
  • Pripravené know-how ohľadom jednotlivých úkonov. Na našom fóre nájdete ako informácie, tak pomoc.
  • Rozumná cena. Je lacnejšie použiť hotové technológie ako programovať vlastné.
  • Váš marketplace nemusí niektoré situácie riešiť. Upravíte vstupné dáta.
  • MERGADO systém je rozšíriteľný. Napríklad o GPT. Nastavenie si upravíte podľa svojich potrieb.
  • Uvedené postupy platia pre rôzne jazyky. Nemusíte sa obmedzovať iba na češtinu či slovenčinu. Podobne dokážete pripraviť dáta v poľštine alebo napríklad švédčine.

Uvedený zoznam nie je konečný. Iste nájdete vlastné nápady, ako vylepšiť dáta pre marketplace. A navyše na nových nástrojoch pracujeme a v dohľadnej dobe ich prinesieme.

Mohlo by vás zaujímať:

Petra Marková

Slovenský trh a ľubozvučnú slovenčinu má v MERGADE na starosti content špecialistka Petra. Textuje, bloguje, prekladá a s vášňou tvorí obsah na sociálne siete. A keď práve nehľadá tie správne slová, venuje svoj čas bytovej džungli, pečeniu, kaviarňam alebo cestovaniu.