Novinka CSV import prináša uľahčenie práce v Mergade

Petra Marková
27. 8. 2019
5 minút čítania

V prvej časti nášho aktuálneho releasu sme vám predstavili vylepšenia a opravy, ktoré vám zjednoduchšia prácu s Mergadom. Jednou z noviniek je aj nový typ pravidla Import dátového súboru, ktorý si dnes podrobne ukážeme.

V prvej časti nášho releasu sme vám predstavili vylepšenia a opravy, ktoré vám zjednoduchšia prácu s Mergadom. Jednou z vychytávok je aj nový typ pravidla Import dátového súboru, ktorý si dnes podrobne ukážeme.

Nové pravidlo v Mergade

V skratke: 

 1. Pravidlom môžete do projektu nahrať dáta z externého zdroja (napríklad si do produktového feedu doimportujete skladovú dostupnosť alebo parametre). 
 2. Pravidlo vie importovať CSV dáta s rôznymi oddeľovačmi.
 3.  Môžete importovať dáta z nahraného súboru alebo z URL adresy — pokojne aj z Google tabuľky.

Náš tím nezaháľa a prináša nový typ pravidla — Import dátového súboru. Vďaka nemu môžete pomocou CSV súboru importovať úpravy k už existujúcim položkám. Aby bol súbor CSV nahraný, musí splniť tieto podmienky:

 • Kódovanie UTF‑8.
 • Súbor môže obsahovať neobmedzený počet riadkov alebo stĺpcov, ale maximálna veľkosť nahraného súboru je 25 MB.
 • Oddeľovač polí musí byť:
  • čiarka, bodkočiarka alebo svislítko

   , ; |
  • ak hodnota elementu obsahuje oddeľovač, treba hodnotu zaobaliť do úvodzoviek

   ""

Stĺpcová štruktúra súboru

Prvý stĺpec je tzv. párovací. Počiatočný riadok prvého stĺpca (ekvivalent bunky A1 v aplikácii Excel alebo Libre/​OpenOffice Calc) definuje párovací element, ktorý už v MERGADE existuje (najčastejšie používaný je ID produktu). Je ním buď ľubovoľný existujúci element v aktuálnom exporte, alebo špeciálne pole: xid, predstavujúci interné ID položky v MERGADE (viď. nižšie). Ďalšie riadky sú hodnoty párovacieho elementu v MERGADE (hodnota ID konkrétneho produktu, napríklad 123abc). Pokiaľ produkt s daným ID v MERGADE nebude, alebo bude skrytý, hodnoty sa do elementu nenaimportujú.

Ostatné stĺpce definujú presné názvy už existujúcich elementov v MERGADE, ktorých hodnoty sa budú plniť podľa toho, čo obsahujú riadky CSV súboru. Ak niektorý zo stĺpcov obsahuje v MERGADE neexistujúci element, tento stĺpec editor ignoruje a neexistujúce elementy automaticky nevytvorí. Majte preto na pamäti, že potrebujete mať elementy v MERGADE vopred vytvorené v úplne rovnakom tvare, ako sú v CSV súbore. Názvy elementov sa musia presne zhodovať, či už sa jedná o veľkosť písmen, medzery alebo pomlčky.

Párovacie režimy

1. Párovanie podľa presnej zhody

Na produkt sa aplikujú zmeny z toho riadka CSV súboru, ktorého prvý stĺpec presne zodpovedá hodnote párovacieho elementu (tj. ten element, ktorý dátový súbor špecifikuje v bunke A1) pri danom produkte. Tento režim je možné nastaviť v nastavení pravidla v UI. Je možné tiež nastaviť, či pri párovaní záleží alebo nezáleží na veľkosti písmen. Ak súbor definuje viac riadkov s rovnakou párovacou hodnotou, v režime presnej zhody platí vždy najspodnejší riadok (riadky ďalej v súbore prepíšu predchádzajúce riadky).

2. Párovanie podľa čiastočnej zhody

V tomto prípade je produkt na riadok v CSV napárovaný aj v prípade, že hodnota párovacieho elementu (špecifikovaného v bunke A1 CSV súboru) daného produktu len čiastočne obsahuje hodnotu z párovacieho (prvého) stĺpcu dátového súboru. Tento režim sa dá nastaviť v nastavení pravidlá v UI. 

Dá sa tiež nastaviť, či pri párovaní záleží alebo nezáleží na veľkosti písmen. Ak súbor definuje viac riadkov s rovnakou párovacou hodnotou, v režime čiastočnej zhody platí vždy najvrchnejší riadok (ak sa produkt napáruje na nejaký riadok z dátového súboru, ďalšie riadky sa pre tento produkt preskočia).

3. Špeciálny režim párovania podľa interného MERGADO ID produktu

Tento režim nie je možné zapnúť v nastavení pravidla, ale je automaticky aktivovaný v prípade, že dátový súbor definuje párovacie pole s hodnotou: xid. Užívateľské nastavenie párovacieho režimu je v takom prípade ignorované a páruje sa podľa interného ID /: xid položky v MERGADE. Keď si na stránke Produkty vyexportujete položky do CSV súboru, dostanete ho presne v tomto formáte — prvý stĺpec CSV tu pri každom produkte definuje pole: xid. 

Ak si potom tento súbor otvoríte v aplikácii Excel či Libre / OpenOffice Calc, môžete ľahko nadefinovať veľké množstvo manuálnych zmien u jednotlivých produktov. Pokiaľ potom takto upravený súbor nahráte do pravidla Import dátového súboru, vaše zmeny budú reprezentované konkrétnym hromadným pravidlom, ktoré sa dá pozastaviť, presúvať či rovno zmazať.

Pridávanie hodnoty produktov

Ak zadávame iba jednu hodnotu parametra (v MERGADE musí byť vopred vytvorená a zadávame ju v úplne rovnakom tvare), napríklad: Farba, Cesta k elementu (element-path) môže vyzerať takto:

ITEM_ID ; PARAM { PARAM_NAME = "Farba" } | VAL
123456; Červená

Ak použijete viacnásobný element, napríklad na pridanie dvoch rôznych typov materiálov, postup bude vyzerať takto:

ITEM_ID ; PARAM { PARAM_NAME = "Materiál"} | VAL ; PARAM { PARAM_NAME = "Materiál" AND @@POSITION = 2 } | VAL
1234563; Bavlna 60% ; Polyester 40%

NEZABUDNITE: Pri správe feedu v MERGADO 2 je cesta k elementu iná. Pre parametre preto už neplatí používanie pre MERGADO 1: PARAM|Materiál|1 , PARAM|Materiál2.

FAQ importného pravidla

Čo robiť keď:

1. Importné pravidlo spôsobuje chybu pri aplikovaní pravidiel -> Za toto väčšinou môže zlý názov stĺpca v importovanom CSV súbore.

 • Otvorte si CSV súbor a skontrolujte/​opravte názvy stĺpcov
 • Musí byť totožné s názvami Elementov v MERGADE (pokiaľ je v názve stĺpca cesta k elementu, musí byť správne zapísaná = validná).

2. Importné pravidlo nenaimportuje dáta -> Zrejme sa nenašli produkty, ku ktorým sa majú dáta importovať.

 • Otvorte si CSV súbor a skontrolujte hodnoty v prvom (párovacom) stĺpci, ktorý sa používa na vyhľadanie produktov.
 • Skúste si vytvoriť výber výpočtom s pomocou týchto hodnôt a hneď uvidíte, či sa nejaké produkty nájdu.
 • Ak sa nájdu, zapnite si u niektorého z nich sledovanie produktu pri prechode pravidlami a aplikujte pravidlá len na sledované produkty.
 • Z logu zmien potom uvidíte, čo sa s produktom deje pri aplikovaní pravidiel a odhalíte tak príčinu problému.

3. Importné pravidlo prepisuje dáta viacerým produktom, než by malo -> V editácii pravidla skontrolujte “Párovací režim”.

 • Zrejme tam nájdete, že “Kľúč je obsiahnutý v hodnote”.
 • V takom prípade nastavenie zmeňte na voľbu: “Kľúč sa presne zhoduje”, čo odporúčame používať primárne.

4. Importné pravidlo stále nerobí čo potrebujete? -> Kontaktujte našu technickú podporu.

 • My sa na nastavenie pravidla pozrieme a rýchlo prídeme na to, v čom je problém.

Nové vychytávky posúvajú MERGADO neustále vpred a my dúfame, že aj druhá várka noviniek vám priniesla uľahčenie a zefektívnenie práce. Dajte nám vedieť svoj názor a sledujte naše fórum, kde sa vždy dozviete aktuálne informácie o vylepšeniach či opravách v MERGADE.

Mergado na 30 dní zadarmo
 • feed si upravíte sami a ušetríte náklady za prácu programátora
 • plný prístup ku všetkým funkciám už v skúšobnej verzii

Mohlo by vás zaujímať:

Petra Marková

Slovenský trh a ľubozvučnú slovenčinu má v MERGADE na starosti content špecialistka Petra. Textuje, bloguje, prekladá a s vášňou tvorí obsah na sociálne siete. A keď práve nehľadá tie správne slová, venuje svoj čas bytovej džungli, pečeniu, kaviarňam alebo cestovaniu.