Novinka CSV import prináša uľahčenie práce v Mergade

V prvej časti nášho aktuálneho releasu sme vám predstavili vylepšenia a opravy, ktoré vám zjednoduchšia prácu s Mergadom. Jednou z noviniek je aj nový typ pravidla Import dátového súboru, ktorý si dnes podrobne ukážeme.

Nová vychytávka v Mergade

Náš tím v letnom období nezaháľal a prináša nový typ pravidla - Import dátového súboru. Vďaka nemu môžete pomocou CSV súboru importovať úpravy k už existujúcim položkám. Aby bol súbor CSV nahraný, musí splniť tieto podmienky:

  • Kódovanie UTF-8.
  • Oddeľovač polí musí byť čiarka, teda znak , . Hodnoty obsahujúce doslovnú čiarku musia byť oddelené v úvodzovkách " .
  • Súbor môže obsahovať neobmedzený počet riadkov či stĺpcov, ale maximálna veľkosť nahraného súboru je 25 MB.

Stĺpcová štruktúra súboru

Prvý predstavuje párovací stĺpec. Začiatočný riadok prvého stĺpca (ekvivalent bunky A1 v programe Excel či Libre / OpenOffice Calc) definuje párovací element/pole (môže byť buď ľubovoľný existujúci element v aktuálnom exporte, alebo špeciálne polia: xid, predstavujúce interné ID položky v Mergade - viď nižšie). Ďalšie riadky definujú hodnoty, podľa ktorých sa bude párovať (záleží tiež na vybranom párovacom režime.

Druhý stĺpec a všetky ostatné definujú názvy existujúcich elementov, ktorými sa bude jadro meniť podľa toho, čo obsahujú ďalšie riadky v CSV súbore. Ak niektorý zo stĺpcov zahŕňa neexistujúci element, tak sa takýto druh stĺpcu ignoruje a neexistujúce elementy sa automaticky nevytvoria. Ak niektorý riadok CSV súboru pre element definuje prázdnu hodnotu, také pole sa ignoruje a hodnota elementu zostane nezmenená. V praxi tak prázdna hodnota CSV poľa Mergadu hovorí, že hodnotu daného elementu pri danom produkte meniť nechcete.

Párovacie režimy

1.párovanie podľa presnej zhody

Na produkt sa aplikujú zmeny z toho riadku CSV súboru, ktorého prvý stĺpec presne zodpovedá hodnote párovacieho elementu (tj. ten element, ktorý dátový súbor špecifikuje v bunke A1) u daného produktu. Tento režim sa dá nastaviť v nastavení pravidlá v UI. Dá sa tiež nastaviť či pri párovaní záleží alebo nezáleží na veľkosti písmen. Ak súbor definuje viac riadkov s rovnakou párovacou hodnotou, v režime presnej zhody platí vždy najspodnejší riadok (riadky ďalej v súbore prepíšu riadky predchádzajúce).

Príklad párovania podľa presnej zhody.

2. párovanie podľa čiastočnej zhody

V tomto prípade je produkt na riadok v CSV napárovaný aj v prípade, že hodnota párovacieho elementu (špecifikovaného v bunke A1 CSV súboru) daného produktu len čiastočne obsahuje hodnotu z párovacieho (prvého) stĺpcu dátového súboru. Tento režim sa dá nastaviť v nastavení pravidlá v UI. Dá sa tiež nastaviť, či pri párovaní záleží alebo nezáleží na veľkosti písmen. Ak súbor definuje viac riadkov s rovnakou párovacou hodnotou, v režime čiastočnej zhody platí vždy najvrchnejší riadok (ak sa produkt napáruje na nejaký riadok z dátového súboru, ďalšie riadky sa pre tento produkt preskočia).

Príklad párovania podľa čiastočnej zhody.

3. špeciálny režim párovania podľa interného Mergado ID produktu

Tento režim sa nedá zapnúť v nastavení pravidla, ale je automaticky aktivovaný v prípade, že dátový súbor definuje párovacie pole s hodnotou: xid. Užívateľské nastavenie párovacieho režimu je v takom prípade ignorované a páruje sa podľa interného ID /: xid položky v Mergade. Keď si na stránke Produkty vyexportujete položky do CSV súboru, dostanete ho presne v tomto formáte - prvý stĺpec CSV tu u každého produktu definuje pole: xid. Ak si potom tento súbor otvoríte v programe Excel či Libre / OpenOffice Calc), môžete ľahko nadefinovať veľké množstvo manuálnych zmien pri konkrétnych produktov. Ak potom takto upravený súbor nahráte do pravidla Import dátového súboru, vaše zmeny budú reprezentované konkrétnym hromadným pravidlom, ktoré sa dá pozastaviť, presúvať či rovno zmazať.

Príklad párovania podľa interného Mergado ID produktu s efektom rovnakým ako pri predchádzajúcich dvoch typoch.

Nové vychytávky posúvajú Mergado neustále vpred a my dúfame, že aj druhá várka noviniek vám priniesla uľahčenie a zefektívnenie práce. Dajte nám vedieť svoj názor a sledujte naše fórum, kde sa vždy dozviete aktuálne informácie o vylepšeniach či opravách v Mergade.

 

Mohlo by vás zaujímať:

August v znamení užitočných noviniek do Mergada

Máme pred sebou koniec leta a zároveň ďalšie vylepšenia Mergada, ktoré skvalitnia nielen chod, ale aj ovládanie platformy. Aktuálny release prináša veľké množstvo noviniek, ktorých prvú časť si dnes predstavíme. Ktoré pridané funkcionality by vám nemali uniknúť? Nasledujúci článok vám to prezradí.

26.08.2019
Zrýchlite si prácu na novej stránke Produkty v Mergade

Na konci mája sme vám predstavili ďalší dôležitý release Mergada. V jeho rámci sme naostro nasadili nový design stránky Produkty, ktorá prešla kompletným prepísaním. Jedna z jej nových užitočných funkcií je možnosť „rýchlej manuálnej editácie“. Ukážeme si, ako vám pomôže zrýchliť prácu.

13.06.2019

Pridať nový komentár